Opublikowano

Rozmowy kwalifikacyjne z języka angielskiego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

W dniach 28-29.08.23 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z języka angielskiego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej PK. Rozmowy będą prowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie Studium Języków Obcych PK.

Zapisy odbywają się przez formularz do czwartku 24.08.23

Pozytywny wynik rozmowy uprawnia do studiowania w Szkole Doktorskiej PK, co zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem. UWAGA! Nie jest to egzamin certyfikatowy.

Rozmowy kwalifikacyjne nie obowiązują kandydatów, którzy posiadają dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w postaci:

  1. certyfikatu;
  2. dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku osób, które rozpoczęły studia w 2013 roku lub później, oraz w przypadku, kiedy wymagany poziom języka angielskiego został wyszczególniony w suplemencie do dyplomu;
  3. potwierdzenia, że język angielski jest językiem ojczystym lub był językiem wykładowym na studiach wyższych;
Opublikowano

EGZAMIN POLEKTORATOWY Z J. ANGIELSKIEGO W SESJI LETNIEJ 2022/23 – WIiTCH

Egzamin polektoratowy w sesji letniej 2022/23 dla studentów 2. roku (BT, TCh, IChiP) oraz dla studentów  lat ubiegłych, którzy mają zaliczone 4 semestry lektoratu, a nie podeszli jeszcze do egzaminu, rozpocznie się 20.06.2023 (wtorek) o godz. 10:00 w sali nr 3 na WIiTCh.

Egzamin obejmuje część pisemną (10:00 – ok. 11:45) oraz ustną (od ok. 12:00). Pary studentów zdających część ustną zostaną podane w dzień egzaminu.

Studenci 2. roku proszeni są o zapisy na egzamin u swojego lektora (e-mail/czat MS Teams), a studenci lat ubiegłych u koordynatora egzaminu, mgr Moniki Korpak (monika.korpak@pk.edu.pl /czat MS Teams).

Rejestracja na egzamin upływa 16.06.2023 (piątek).

Opublikowano

Egzamin certyfikatowy z j. angielskiego – 30.05.23

Egzamin certyfikatowy z j. angielskiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej PK odbędzie się we wtorek 30.05 o 14:30 w sali 149a w SJO. Będzie to egzamin pisemny (kandydaci piszą go na własnych laptopach), potrwa ok. 2 godz. i będzie składał się z następujących części: Listening comprehension, Reading comprehension, Use of English (pytania zamknięte + np. uzupełnienie brakującego słowa)

Obowiązuje: 
– zgłoszenie przez formularz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8qzyXLSsHU-Adm7aPxge7ReGfP-D6DhAtP0E2qP-xxVUNk5MRkxSRlRQMlQ2VDM0Ulc3NUQ2OE81NC4u

– opłata za wydanie certyfikatu w wysokości 50 zł: 

Alior Bank S.A.: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Politechnika Krakowska

Tytułem: Certyfikat SJO

 
– stawienie się z dowodem tożsamości, laptopem i słuchawkami

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego lub przez TEAMS:
Eliza Malawska-Kłusek
eliza.malawska-klusek@pk.edu.pl

Opublikowano

Bezpłatne kursy i konwersacje z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich

Studium Języków Obcych PK ogłasza rekrutację na bezpłatne kursy grupowe i konwersacje z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich w ramach projektu Programowanie Doskonałości – PK XXI 2.0 

Zajęcia będą prowadzone w semestrze letnim 2022/2023 na poziomach: B1, B2 oraz B2+ i C1 (pisanie tekstów naukowych). Poziom języka można sprawdzić przy pomocy testu diagnostycznego dostępnego na stronie SJO: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/  

Zgłoszenia wraz w wynikiem testu (punkty) lub określeniem poziomu można przesyłać mailem na adres eliza.malawska-klusek@pk.edu.pl do 22.02.2023 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.