Opublikowano

Egzamin Certyfikatowy

Studium Języków Obcych organizuje egzaminy certyfikatowe zaświadczające o poziomie języka (B1/B2/C1) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Egzamin certyfikatowy składa się z części pisemnej (słuchanie, czytanie, oraz część leksykalno-gramatyczna) i ustnej (rozmowa na temat materiału stymulującego).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie 51% punktów łącznie z egzaminu pisemnego i ustnego.

Koszt egzaminu i wydania certyfikatu (w języku polskim i angielskim) 200 zł.

Egzaminy mogą odbyć się w formie zdalnej.

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są mailowo na adres:

magda.pienkowska@pk.edu.pl

Dane do przelewu: Politechnika Krakowska

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

nr konta: ALIOR BANK SA

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Tytułem- egzamin certyfikatowy – SJO

Magdalena Cora

Dyrektor

Studium Języków Obcych

Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

tel. 12 628 28 80

http://sjo.pk.edu.pl/ 

Opublikowano

Informacja dla studentów 1 roku – języki inne niż angielski

Dla studentów I roku

Jeśli jeszcze nie wiesz jaki wybrać język Zespół Germanistów, Romanistów i Rusycystów zaprasza na spotkania z pracownikami:

NIEMIECKI

mgr Dariusz Guzik piątek 15.10 godz. 12-14, s.149b SJO

mgr Elżbieta Hejnowicz poniedziałek 11.10 17:30-18:30 oraz czwartek 14.10 13-14, s. 152

mgr Ewa Bagnińska poniedziałek 11.10 15:30-16:30, s.W1

mgr Ewa Targosz, czwartek, 14.10., godz. 10:00-11:00, s. 152. SJO


FRANCUSKI

mgr Beata Heil: piątek 15.10. godz. 9:00 – 10:00 na Podchorążych pod salą W1 i na Teams

ROSYJSKI

mgr Dorota Duchnowska wtorek 12.10, środa 13.10, czwartek 14.10 godz. 14:30-19, s. 136.

Na spotkaniach pracownicy Zespołu pomogą odnaleźć się w nowej sytuacji, wybrać grupę, poinformują jak wyglądają zaliczenia w danych grupach.

Opublikowano

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

„Egzamin dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, odbędzie się 02.09.2021 w budynku CUP (nr 10-24) sala 128b – II piętro.

Egzamin ma formułę rozmowy w języku angielskim i trwa około 15 minut.

Zgłoszenia na egzamin dokonuje się tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonu (8:00 – 13:00): 

tel. (12) 628 28 80 lub

tel. (12) 628 28 82

W trakcie zgłoszenia zostanie podana dokładna godzina egzaminu. bardzo prosimy o zgłoszenie się na egzamin nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną godziną ze względów sanitarnych.

Uwaga: Absolwenci PK, którzy w czasie swoich studiów uczęszczali na lektorat z języka angielskiego są zwolnieni z egzaminu. Potwierdzenie znajomości języka uzyskają Państwo w SJO, pod warunkiem, że ukończyli Państwo lektorat po roku 2015.”