Opublikowano

Certyfikaty ukończenia kursów na platformie Navoica

Osoby, które ukończyły kursy MOOC na platformie Navoica, mogą ubiegać się o wydanie papierowego certyfikatu. Certyfikaty będą wydawane wyłącznie na miejscu w Studium Języków Obcych (p. 128 lub 137).

Warunkiem wydania certyfikatu jest pełna rejestracja (w module 1 wybranego kursu) oraz ukończenie kursu.

Chęć uzyskania certyfikatu można zgłaszać na adres: emalawska-klusek@pk.edu.pl lub przez Microsoft TEAMS – Eliza Malawska-Kłusek.

Czas oczekiwania na certyfikat ze względu na pandemię może ulec wydłużeniu do ok. miesiąca