Opublikowano

Czas na drugi język! Warsztaty językowe dla studentów PK

We współczesnym świecie coraz istotniejsza staje się umiejętność elastycznego dopasowania się do rynku pracy. Jednym z czynników zwiększających szanse powodzenia na tym polu (lepsza praca, wyższe wynagrodzenie, szybsza ścieżka awansu) jest znajomość — choćby pobieżna — wielu języków obcych. Dlaczego wielu, skoro „wszyscy mówią po angielsku”?

Chociażby dlatego, że przy tak powszechnej znajomości języka angielskiego umiejętność porozumiewania się w innym języku — postrzeganym czasem jako trudny — świadczy o zaangażowaniu, chęci poznania i zdobywania nowych doświadczeń, szacunku wobec rozmówcy, a nierzadko też o… odwadze wyjścia poza schemat.

Takie właśnie argumenty, pojawiające się w rozmowach ze studentami, stały się impulsem do rozpoczęcia cyklu językowych warsztatów, które miały na celu „oswojenie” języków uznawanych za trudne — niemieckiego i francuskiego. Mimo że terminy spotkań (29 maja i 7 czerwca) przypadły na „gorący” przedsesyjny okres, propozycja lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK została przyjęta przez studentów z zainteresowaniem. Zajęcia, przygotowane z myślą o wszystkich chętnych i niewymagające wstępnej znajomości języka, miały luźną, ludyczną wręcz formę.

Tematem warsztatów z języka niemieckiego było podstawowe słownictwo matematyczne przydatne dla studentów uczelni technicznych — przyszłych inżynierów. Utrwalono nazewnictwo liczebników, jednostek, miar i wag, ułamków, figur i brył geometrycznych, przećwiczono podstawowe działania i równania matematyczne. Zajęcia przebiegały w luźniejszej formule — w programie znalazły się m.in. starożytna gra Tangram, kreślenie figur geometrycznych, a nawet… powtórka tabliczki mnożenia. Zapewniono również podkład muzyczny: wyliczankę „Eins, zwei Polizei” odśpiewano chóralnie w trzech różnych wersjach.


Ideą przewodnią warsztatów z języka francuskiego było zaproponowanie wakacyjnego niezbędnika językowego, użytecznego zarówno w podróży do krajów francuskojęzycznych, jak i w kontaktach z turystami francuskimi w Polsce. Pomysł podsunęli studenci 4. semestru lektoratu języka francuskiego. Nawiązanie kontaktu, zamówienie posiłku, zdobycie lub udzielenie informacji, prośba o pomoc lub propozycja pomocy — te i inne sytuacje z życia codziennego stały się punktem wyjścia do prostych i łatwych do zapamiętania ćwiczeń i interakcji językowych. Zadania nie przysporzyły większych trudności uczestnikom warsztatów — studentom różnych lat i wydziałów PK, stawiającym pierwsze kroki w nauce francuskiego.

Warsztaty językowe okazały się pouczającym doświadczeniem. W następnym roku akademickim planowane są kolejne zajęcia z tego cyklu.

Beata Heil i Dariusz Guzik