Opublikowano

Deutsch mal anders! – Animacje językowe w Instytucie Goethego

Dnia 12. 04. 2018 w Instytucie Goethego w Krakowie, mieszczącym się przy Rynku Głównym 20, już po raz czwarty odbyły się zajęcia dla studentów Politechniki Krakowskiej pt. „Animacje językowe”.

Zajęcia poprowadzili lektorzy Instytutu Goethego: Alexander Lay oraz Dorota Zawadzka. W spotkaniu udział wzięło 20 studentów różnych wydziałów naszej uczelni, którzy uczestniczyli w grach i animacjach, będących intensywnym spotkaniem z językiem niemieckim.

W pierwszej części spotkania studenci mieli okazję w przyjemny a zarazem efektywny sposób ćwiczyć i utrwalać słownictwo z rozmaitych dziedzin w formie gier i zabaw językowych.
W drugiej części spotkania odbyły się animacje językowe, podczas których studenci mogli w sposób kreatywny wykorzystać swoją znajomość języka niemieckiego, także języka specjalistycznego.

Wymagającym urozmaiceniem animacji okazał się quiz sprawdzający wiedzę o krajach niemieckojęzycznych oraz niemieckich odkryciach i wynalazkach.
Największą wiedzą w tej dziedzinie wykazała się Aleksandra Marchut, studentka WFMiI, która zjęła pierwsze miejsce.
Drugie i trzecie zajęli studenci WIL, studiujący Budownictwo w języku angielskim: Apolonia Przesmycka i Jakub Grącki. Przyznano również 3 wyróżnienia.

Zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody, a wszyscy pozostali uczestnicy zajęć sypatyczne pamiątki.
Nagrody dla studentów zostały ufundowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK, Instytut Goethego oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

Spotkanie w Instytucie Goethego było dla studentów okazją zarówno do sprawdzenia i rozszerzenia swojej znajomości języka niemieckiego, jak i do sprawdzenia swojej wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Stanowiło również możliwość bezpośredniego spotkania i rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego. Studenci mieli także możliwość zapoznania się z działalnością kulturalną i ofertą programową Instytutu Goethego w Krakowie.

Spotkanie zorganizowała i koordynowała mgr Elżbieta Hejnowicz przy współpracy mgr. Dariusza Guzika.