Opublikowano

Egzamin polektoratowy z j. angielskiego w sesji letniej 2019/20 termin wrześniowy

Egzamin polektoratowy w terminie wrześniowym zostanie przeprowadzony w tej samej formule jak w czerwcu, czyli jedynie w formie pisemnej, z zachowaniem wszystkich jego części składowych (tj. słuchanie, rozumienie tekstu czytanego, składnia i leksyka – w zakresie języka technicznego).

Dla studentów, którzy w wyniku egzaminu pisemnego otrzymaliby ocenę niedostateczną bądź niesatysfakcjonującą ich, przygotowana zostanie część druga. Część ta polegać będzie na wylosowaniu (zaraz po zakończonym egzaminie pisemnym i otrzymaniu z niego oceny) przez chętnego studenta pytania/zagadnienia (z zakresu przerobionego materiału specjalistycznego), na które student się wypowie. Wypowiedź swoją przygotuje, a następnie ją zarejestruje i prześle w terminie wskazanym w poleceniu. W poleceniu wskazana też będzie długość nagrania. Szczegóły techniczne dotyczące wykonania tej części egzaminu będą jeszcze podane przedegzaminem.

Egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie 18.09.2020 w godz. 10:00-11:30 poprzez Platformę Moodle w ramach kursu WIiTCh Final Exam in English 2020 umieszczonego w kategorii kursów SPNJO/Inne kursy.

Na egzamin będą mogli zapisać się studenci pouzyskaniuzaliczenia ostatniego 4 semestrunauki j. angielskiego (którzy nie mają zaległości z poprzednich semestrów). Wpis na egzamin będzie wpisem na podany wyżej kurs.

Studenci lat ubiegłych, którzy mają zaliczone wszystkie 4 semestry nauki j. angielskiego i chcą wziąć udział w egzaminie, proszeni są o mailowe zgłoszenie swoich danych (nazwisko i imię/nr albumu/obecna grupa/lektor prowadzący ostatni semestr nauki języka) na adres: kinga.sniadek@pk.edu.plz dopiskiem w tytule wiadomości ‘zapisy na egzamin wiitch’. Dostaną informację zwrotną z potwierdzeniem, oraz zostaną przekierowani do w/w kursu–egzaminu.

Na egzamin należy zarejestrować się do dnia 14.09.2020.

Kinga Śniadek
koordynator egzaminu