Opublikowano

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

„Egzamin dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, odbędzie się 02.09.2021 w budynku CUP (nr 10-24) sala 128b – II piętro.

Egzamin ma formułę rozmowy w języku angielskim i trwa około 15 minut.

Zgłoszenia na egzamin dokonuje się tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonu (8:00 – 13:00): 

tel. (12) 628 28 80 lub

tel. (12) 628 28 82

W trakcie zgłoszenia zostanie podana dokładna godzina egzaminu. bardzo prosimy o zgłoszenie się na egzamin nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną godziną ze względów sanitarnych.

Uwaga: Absolwenci PK, którzy w czasie swoich studiów uczęszczali na lektorat z języka angielskiego są zwolnieni z egzaminu. Potwierdzenie znajomości języka uzyskają Państwo w SJO, pod warunkiem, że ukończyli Państwo lektorat po roku 2015.”