Opublikowano

Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej!

W celu uzyskania zaświadczenia o znajomosci języka angielskiego, proszę kontaktować się z panią mgr Magdaleną Corą (magdalena.cora@pk.edu.pl) w celu ustalenia konkretnej godziny egzaminu oraz sposobu jego przeprowadzenia (zdalnie lub stacjonarnie).

Egzamin ma formę ustną, a rozmowy odbywają się 02.09.2020.

Do egzaminu przystępują kandydaci, którzy nie posiadają zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub, gdy zaświadczenie (lub certyfikat) jest starsze niż 5 lat.