Opublikowano

Lektorat na studiach drugiego stopnia WM

Informacje o trybie i sposobie zgłoszenia się na zajęcia lektoratowe z języka angielskiego dla studentów przyjętych na pierwszy semestr drugiego stopnia na Wydziale Mechanicznym znajdują się w tym dokumencie. Informacje są stale aktualizowane, proszę śledzić ewentualne zmiany.