Lektorzy i konsultacje

Angliści

mgr Monika Antkowicz

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00w sali 136/ SJO i MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz.16:15-17:15MS Teams
6.09.2022wtorekgodz.16:15-17:15MS Teams
8.09.2022czwartekgodz.14:00-15:00w sali 136 /SJO i MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz.16:00-17:00MS Teams
13.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00SJO sala 149b/ MS Teams
15.09.2022czwartekgodz.16:15-17:15MS Teams
19.09.2022poniedziałekgodz.16:15-17:15MS Teams
20.09.2022wtorekgodz.08:00-09:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz.16:15-17:15MS Teams

mgr Ewa Bagnińska

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
31.08.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
1.09.2022czwartekgodz. 08:00-09:00MS Teams
2.09.2022piątekgodz. 10:00-11:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie sala 149B w SJO
8.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie sala 149B w SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie sala 149B w SJO
13.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
15.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
22.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 16:00-17:00MS Teams

mgr Magdalena Bednarska-Wnęk

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
30.08.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
31.08.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 16:00-17:00MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 11:00-12:00stacjonarnie w s.136/SJO
7.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz. 11:00-12:00stacjonarnie w s.136/SJO
13.09.2022wtorekgodz. 11:00-12:00stacjonarnie w s.136/SJO
14.09.2022środagodz. 12:30-13:30MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
28.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams

mgr Patrycja Churcher

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
02.09.2022piątekgodz.11:00-12:00MS Teams
06.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00sala SJO 136
07.09.2022środagodz.09:00-10:00MS Teams
08.09.2022czwartekgodz.09:00-10:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz.09:00-10:00sala SJO138
13.09.2022wtorekgodz.11:00-12:00sala SJO144
14.09.2022środagodz.12:00-13:00MS Teams
19.09.2022poniedziałekgodz.09:00-10:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz.09:00-10:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00MS Teams

mgr Magdalena Cora

konsultacje:
Konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 po uprzednim umówieniu się na platformie Microsoft Teams.
NIEOBECNOŚĆ Z TYTUŁU URLOPU W DNIACH 1.07 - 22.07.2022

od poniedziałku do piątkuw godz. 8:00-14:00Konsultacje po uprzednim umówieniu się na MS Teams

mgr Daniel Dyrda

konsultacje:
DYŻURY W SEM.LETNIM 2021/22

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 13:00 - 14:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 17:00 - 18:00stacjonarnie w s.149a/SJO
7.09.2022środagodz. 17:00 - 18:00stacjonarnie w s.149a/SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz. 17:00 - 18:00stacjonarnie w s.149a/SJO
14.09.2022środagodz. 17:00 - 18:00stacjonarnie w s.149a/SJO
19.09.2022poniedziałekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 17:00 - 18:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz. 17:00 - 18:00MS Teams
28.09.2022środagodz. 17:00 - 18:00MS Teams

mgr Justyna Firganek

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
2.09.2022piątekgodz. 10:00-11:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
7.09.2022środagodz. 12:00-13:00stacjonarnie w s.139/SJO
8.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie w s.139/SJO
9.09.2022piątekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie w s.139/SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
15.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
16.09.2022piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams
22.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
23.09.2022piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Dorota Gawryła

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
2.09.2022piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 8:00-9:00stacjonarnie w s.139 SJO / Warszawska
12.09.2022poniedziałekgodz. 8:00-9:00stacjonarnie Czyżyny J204
13.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
14.09.2022środagodz. 08:00-09:00stacjonarnie w s.139 SJO / Warszawska
26.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Wanda Grabiec

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
30.08.2022wtorekgodz.10:00-11:00MS Teams
02.09.2022piątekgodz.10:00-11:00MS Teams
05.09.2022poniedziałekgodz.14:30-15:30stacjonarny 149b
07.09.2022środagodz.10:00-11:00MS Teams
09.09.2022piątekgodz.10:00-11:00stacjonarny SJO 149b
12.09.2022poniedziałekgodz.10:00-11:00MS Teams
13.09.2022wtorekgodz.10:00-11:00stacjonarny SJO 136
19.09.2022poniedziałekgodz.10:00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz.10:00-11:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz.10:00-11:00MS Teams
29.09.2022czwartekgodz.10:00-11:00MS Teams

mgr Anna Gunia-Tracz

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
30.08.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
31.08.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 9:30-10:30stacjonarny s.F203/WIMiF
7.09.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams
8.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz. 9:30-10:30stacjonarny s.F203/WIMiF
13.09.2022wtorekgodz. 9:30-10:30stacjonarny s.F203/WIMiF
15.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
28.09.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Małgorzata Jasińska-Panek

konsultacje:

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
12.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie s.144 w SJO
13.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie s.144 w SJO
14.09.2022środagodz.18:00-19:00MS Teams
19.09.2022poniedziałekgodz.18:00-19:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz.18:00-19:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz.18:00-19:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz.18:00-19:00MS Teams

mgr Magda Kobylarz

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJUWAGA! Obowiązują wcześniejsze zapisy u lektora.
1.09.2022czwartek10:00-11:00MS Teams oraz stacjonarnie s.J204.1/ WM
2.09.2022piątek9:30-10:30MS Teams
6.09.2022wtorek9:00-10:00MS Teams
7.09.2022środa9:00-10:00MS Teams oraz stacjonarnie s.J204.1/ WM
8.09.2022czwartek9:00-10:00MS Teams
12.09.2022poniedziałek9:00-10:00MS Teams
13.09.2022wtorek9:00-10:00MS Teams oraz stacjonarnie s.J204.1/ WM
14.09.2022środa9:00-10:00MS Teams oraz stacjonarnie s.J204.1/ WM
15.09.2022czwartek9:00-10:00MS Teams
16.09.2022piątek9:00-10:00MS Teams
22.09.2022czwartek9:00-10:00MS Teams
23.09.2022piątek9:00-10:00MS Teams

mgr Monika Korpak

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
19.09.2022poniedziałekgodz.09:00-10:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz.10:30-11:30MS Teams
27.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00MS Teams

mgr Sandra Kulińska-Stanek

konsultacje:
W związku z dłuższą nieobecnością mgr S. Kulińskiej-Stanek bardzo prosimy studentów, aby zgłaszali się na dyżury do mgr Moniki Korpak lub mgr Kingi Śniadek.

mgr Tomasz Kuzora

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
02.09.2022piatekgodz.11:00-12:00Sala SJO 138
06.09.2022wtorekgodz.11:00-12:00MS Teams
07.09.2022środagodz.11:00-12:00MS Teams
09.09.2022piątekgodz.11:00-12:00Sala SJO 138
13.09.2022wtorekgodz.12:00-13:00Sala SJO 138
14.09.2022środagodz.12:0013:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz.11:00-12:00MS Teams
28.09.2022środagodz.11:00-12:00MS Teams

mgr Iwona Kuźmińska

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

W dniu 28.07.2022 dyżur jest odwołany.

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
28.08.2022niedzielagodz. 15:00-16:00Ms Teams
1.09..2022czwartekgodz. 8:20-09:20stacjonarnie w s.152/SJO
6.09.2022wtorekgodz. 15:00-16:00Ms Teams
7.09.2022środagodz. 15:00-16:00Ms Teams
8.09.2022czwartekgodz. 7:30-8:30stacjonarnie w s.152/SJO
13.09.2022wtorekgodz. 7:30-8:30stacjonarnie w s.152/SJO
15.09.2022czwartekgodz. 15:00-16:00Ms Teams
20.09.2022wtorekgodz. 15:00-16:00Ms Teams
26.09.2022poniedziałekgodz. 15:00-16:00Ms Teams
29.09.2022czwartekgodz. 15:00-16:00Ms Teams

mgr Agnieszka Łyczko

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
2.09.2022piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
7.09.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams
8.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie w s.136/SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie w s.136/SJO
13.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie w s.139/SJO
14.09.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams
19.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Agnieszka Majka-Pauli

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
05.09.2022poniedziałek10:00-11:00MS Teams
07.09.2022środa10:00-11:00MS Teams
08.09.2022czwartek11:00-12:00Czyżyny p.231 MS Teams
12.09.2022poniedziałek11:00-12:00Czyżyny p.231 MS Teams
13.09.2022wtorek10:00-11:00MS Teams
14.09.2022środa09:00-10:00MS Teams
19.09.2022poniedziałek10:00-11:00MS Teams
20.09.2022wtorek10:00-11:00MS Teams
26.09.2022poniedziałek10:00-11:00MS Teams
27.09.2022wtorek10:00-11:00MS Teams

mgr Zuzanna Małecka

konsultacje:
Urlop do końca semestru zimowego roku akademickiego 2022/23

mgr Marcin Mały

konsultacje:
Dyżury sesja letnia i poprawkowa 2021/2022

środygodz. 13:00-14:00Czyżyny J204.2, MS Teams
czwartkigodz. 13:00-14:00Czyżyny J204.2, MS Teams
piątkigodz. 13:00-14:00Czyżyny J204.2, MS Teams

mgr Anna Miodus

konsultacje:

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
12.09.2022poniedziałekgodz. 10:30-11:30MS Teams
13.09.2022wtorekgodz. 10:30-11:30stacjonarnie w s.150/SJO
15.09.2022czwartekgodz. 11:30-12:30stacjonarnie w s.150/SJO
19.09.2022poniedziałekgodz. 10:30-11:30MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 10:30-11:30MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz. 10:30-11:30MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 10:30-11:30MS Teams

mgr Paul Miodus

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
12.09.2022poniedziałek/ Mondaygodz. 10:30-11:30MS Teams
13.09.2022wtorek/ Tuesdaygodz. 10:30-11:30s.149A / SJO
15.09.2022czwartek/ Thursdaygodz. 11:30-12:30s.149A / SJO
19.09.2022poniedziałek/ Mondaygodz. 10:30-11:30MS Teams
20.09.2022wtorek/ Tuesdaygodz. 10:30-11:30MS Teams
26.09.2022poniedziałek/ Mondaygodz. 10:30-11:30MS Teams
27.09.2022wtorek/ Tuesdaygodz. 10:30-11:30MS Teams

mgr Alicja Półtorak-Filipowska

konsultacje:
Dyżury na semestr letni 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
05.09.2022poniedziałekgodz.08:00-09:00sala SJO 128b
06.09.2022wtorekgodz.08:00-09:00sala SJO 128b
07.09.2022środagodz.08:00-09:00sala SJO 128b
12.09.2022poniedziałekgodz.08:00-09:00sala SJO 128b
13.09.2022wtorekgodz.08:00-09:00sala SJO 128b
14.09.2022środagodz.08:00-09:00sala SJO 128b
19.09.2022poniedziałekgodz.08:00-09:00sala SJO 128b
20.09.2022wtorekgodz.08:00-09:00sala SJO 128b
26.09.2022poniedziałekgodz.08:00-09:00sala SJO 128b
27.09.2022wtorekgodz.08:00-09:00sala SJO 128b

mgr Katarzyna Starykiewicz

konsultacje:
Lektorka nieobecna do odwołania

mgr Elżbieta Szabat

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 9:15-10:15MS Teams
2.09.2022piątekgodz. 9:15-10:15MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 14:15-15:15MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 14:45-15:45stacjonarnie s.152 w SJO
7.09.2022środagodz. 10:00-11:00stacjonarnie s.139 w SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 9:30-10:30stacjonarnie s.152 w SJO
13.09.2022wtorekgodz. 9:30-10:30stacjonarnie s.150 w SJO
14.09.2022środagodz. 9:30-10:30MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 9:30-10:30MS Teams
21.09.2022środagodz. 9:30-10:30MS Teams
29.09.2022czwartekgodz. 9:30-10:30MS Teams
30.09.2022piątekgodz. 9:30-10:30MS Teams

mgr Kinga Śniadek

konsultacje:
DYŻURY W SEM.LETNIM 2021/22

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 11:00-12:00stacjonarnie s.149B w SJO
06.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
07.09.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie s.151 w SJO
13.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie s.138 w SJO
14.09.2022środagodz. 8:00-9:00MS Teams
15.09.2022czwartekgodz. 8:00-9:00MS Teams
16.09.2022piątekgodz. 8:00-9:00MS Teams
19.09.2022poniedziałekgodz. 8:00-9:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 8:00-9:00MS Teams

mgr Ewa Watt

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
2.09.2022piątekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie s.150 w SJO
5.09.2022poniedziałekgodz. 17:00-18:00MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie s.150 w SJO
7.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie s.150 w SJO
13.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie s.149B w SJO
14.09.2022środagodz. 08:30-09:30MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
28.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams

mgr Ilona Wojewódzka-Olszówka

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz.10:00-11:00MS Teams
6.09.2022wtorekgodz.14:00-15:00stacjonarnie s.136 w SJO
7.09.2022środagodz.10:00-11:00stacjonarnie s.136 w SJO
8.09.2022czwartekgodz.10:00-11:00MS Teams
13.09.2022wtorekgodz.10:00-11:00stacjonarnie s.151 w SJO
14.09.2022środagodz.08:30-09:30stacjonarnie s.136 w SJO
20.09.2022wtorekgodz.10:00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz.10:00-11:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz.10:00-11:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz.10:00-11:00MS Teams

dr Agata Woźniak

konsultacje:
UWAGA! Studenci dr Agaty Woźniak proszeni są o zgłaszanie się do mgr Alicji Półtorak-Filipowskiej

mgr Kamila Wójcik

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 8:30-9:30MS Teams
2.09.2022piątekgodz. 8:30-9:30MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 8:30-9:30MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 8:30-9:30MS Teams
7.09.2022środagodz. 8:30-9:30stacjonarnie w s.136/SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 8:30-9:30MS Teams
13.09.2022wtorekgodz. 8:30-9:30stacjonarnie w s.136/SJO
14.09.2022środagodz. 8:30-9:30stacjonarnie w s.136/SJO
19.09.2022poniedziałekgodz. 8:30-9:30MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 8:30-9:30MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz. 8:30-9:30MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 8:30-9:30MS Teams

mgr Joanna Wrana

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz.09:00-10:00MS Teams
05.09.2022poniedziałekgodz.09:00-10:00MS Teams
07.09.2022środagodz.09:00-10:00MS Teams
08.09.2022czwartekgodz.09:00-10:00stacjonarny w SJO s.138
12.09.2022poniedziałekgodz.10:00-11:00stacjonarny SJO
13.09.2022wtorekgodz.08:30-09:30stacjonarny w SJOs.138
14.09.2022środagodz.08:30-09:30MS Teams
19.09.2022poniedziałekgodz.09:00-10:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00MS Teams
29.09.2022czwartekgodz.09:00-10:00MS Teams
30.09.2022piątekgodz.09:00-10:00MS Teams

mgr Aleksandra Zając

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
05.09.2022poniedziałekgodz.17:00-18:00MS Teams
06.09.2022wtorekgodz.10:00-11:00MS Teams
07.09.2022środagodz.10:00-11:00sala SJO 150
12.09.2022poniedziałekgodz.10:00-11:00stacjonarnie SJO 149a
13.09.2022wtorekgodz.10:00-11:00sala SJO 152
14.09.2022środagodz.11:30-12:30MS Teams
20.09.2022wtorekgodz.10:00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz.10:00-11:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz.10:00-11:00MS Teams
28.09.2022środagodz.10:00-11:00MS Teams

mgr Anna Zwierzyńska-Dubis

konsultacje:
Dyżury w semestrze 2021/2022


DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 10;00-11:00stacjonarnie w s.139/SJO
6.09.2022wtorekgodz. 10;00-11:00MS Teams
7.09.2022środagodz. 10;00-11:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz. 10;00-11:00stacjonarnie 139 SJO
13.09.2022wtorekgodz. 10;00-11:00stacjonarnie w s.139/SJO
14.09.2022środagodz. 12:00-13:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 10;00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 10;00-11:00MS Teams
27.09.2022wtorek godz. 10;00-11:00MS Teams
28.09.2022środagodz. 10;00-11:00MS Teams

mgr Anna Żuk

konsultacje:
Dyżury w semestrze lato 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
01.09.2022czwartekgodz,11:00-12:00MS Teams
02.09.2022piątekgodz.12:00-13:00sala 150 w SJO
05.09.2022poniedziałekgodz,11:00-12:00MS Teams
08.09.2022czwartekgodz.12:00-13:00sala 150 w SJO
13.09.2022wtorekgodz.12:00-13:00sala 149A w SJO
14.09.2022środagodz,11:00-12:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz,11:00-12:00MS Teams
30.09.2022piątekgodz,11:00-12:00MS Teams

Germaniści

mgr Ewa Bagnińska

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
31.08.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
1.09.2022czwartekgodz. 08:00-09:00MS Teams
2.09.2022piątekgodz. 10:00-11:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie sala 149B w SJO
8.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie sala 149B w SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie sala 149B w SJO
13.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
15.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
22.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 16:00-17:00MS Teams

mgr Dariusz Guzik

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
30.08.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
1.09.2022czwartekgodz. 9:30-10:30SJO 149b
5.09.2022poniedziałekgodz. 12:00-13:00MS Teams
7.09.2022środagodz. 12:00-13:00MS Teams
8.09.2022czwartekgodz. 12:00-13:00SJO 149b
12.09.2022poniedziałekgodz. 12:00-13:00SJO 149b
14.09.2022środagodz. 11:00-12:00MS Teams
15.09.2022czwartekgodz. 12:00-13:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 12:00-13:00MS Teams
22.09.2022czwartekgodz. 12:00-13:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 12:00-13:00MS Teams

mgr Elżbieta Hejnowicz

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
31.08.2022środagodz.09:00-10:00MS Teams
02.09.2022piątekgodz.09:00-10:00MS Teams
06.09.2022wtorekgodz.10:30-11:30MS Teams
07.09.2022środagodz.10:00-11:00sala SJO149b
08.09.2022czwartekgodz.11:00-12:00sala SJO149b
12.09.2022poniedziałekgodz.10:00-11:00sala SJO144
13.09.2022wtorekgodz.10:30-11:30MS Teams
15.09.2022czwartekgodz.10:30-11:30MS Teams
29.09.2022czwartekgodz.10:30-11:30MS Teams

mgr Ewa Targosz

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
2.09.2022piątekgodz. 10:00-11:00 MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00 MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 15:00-16:00 MS Teams
7.09.2022środagodz. 10:00-11:00stacjonarnie s.152 w SJO
8.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie s.152 w SJO
9.09.2022piątekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie s.152 w SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00 MS Teams
19.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00 MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00 MS Teams
22.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00 MS Teams
23.09.2022piątekgodz. 10:00-11:00 MS Teams

Romaniści

mgr Beata Heil

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 12:00-13:00stacjonarnie w s.144 SJO
6.09.2022wtorekgodz. 12:00-13:00MS Teams
7.09.2022środagodz. 13:00-14:00MS Teams
8.09.2022czwartekgodz. 12:00-13:00stacjonarnie w s.144 SJO
13.09.2022wtorekgodz. 12:00-13:00stacjonarnie w s.144 SJO
14.09.2022środagodz. 13:00-14:00MS Teams
15.09.2022czwartekgodz. 12:00-13:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 13:00-14:00MS Teams
22.09.2022czwartekgodz. 12:00-13:00MS Teams
28.09.2022środagodz. 13:00-14:00MS Teams

Rusycyści

mgr Dorota Duchnowska

konsultacje:
Dyżury w semestrze 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
06.09.2022wtorekgodz.15:00-16:00stacjonarne w sali 149b
07.09.2022środagodz.11:00-13:00MS Teams
08.09.2022czwartekgodz.11:00-13:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz.11:00-12:00stacjonarne w sali 149b
13.09.2022wtorekgodz.11:00-12:00stacjonarne w sali 149b
14.09.2022środagodz.17:00-19:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz.11:00-13:00MS Teams
28.09.2022środagodz.17:00-19:00MS Teams