Angliści

mgr Monika Antkowicz

konsultacje:

2.02.2021wtorek
godz. 10:30-11:30MS Teams
3.02.2021środa
godz. 9:00-10:00MS Teams
4.02.2021czwartek
godz. 17:00-18:00MS Teams
9.02.2021wtorek
godz. 11:00-12:00MS Teams
10.02.2021środa
godz. 9:00-10:00MS Teams
11.02.2021czwartekgodz. 17:00-18:00MS Teams
16.02.2021wtorek
godz. 11:00-12:00MS Teams
17.02.2021środa
godz. 9:00-10:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 17:00-18:00MS Teams
23.02.2021wtorek
godz. 11:00-12:00MS Teams
25.02.2021czwartekgodz. 17:00-18:00MS Teams

mgr Ewa Bagnińska

konsultacje:

2.02.2021wtorekgodz. 8:15-9:15MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 8:15-9:15MS Teams
5.02.2021piątekgodz. 8:15-9:15MS Teams
8.02.2021poniedziałekgodz. 8:15-9:15MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 8:15-9:15MS Teams
10.02.2021środagodz. 8:15-9:15MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 8:15-9:15MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 8:15-9:15MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 8:15-9:15MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz. 8:15-9:15MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 8:15-9:15MS Teams

mgr Magdalena Bednarska-Wnęk

konsultacje:

2.02.2021wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
3.02.2021środagodz. 11:00-12:00MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 14:00-15:00MS Teams
8.02.2021poniedziałekgodz. 10:00-11:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 10:00-11:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 10:00-11:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 10:00-11:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
24.02.2021środagodz. 10:00-11:00MS Teams

mgr Patrycja Churcher

konsultacje:

2.02.2021wtorekgodz.10:00-11:00MS Teams
3.02.2021środagodz.10:00-11:00MS Teams
5.02.2021piątekgodz.10:00-11:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz.10:00-11:00MS Teams
10.02.2021środagodz.10:00-11:00MS Teams
11.02.2021czwartekgodz.10:00-11:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz.10:00-11:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz.10:00-11:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz.10:00-11:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz.10:00-11:00MS Teams
24.02.2021środagodz.10:00-11:00MS Teams

mgr Magdalena Cora

konsultacje:
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams.

stacjonarne i zdalneponiedziałek12:45-13:30pok.128a w SJO i na MS TEAMS
stacjonarne i zdalneśroda09:15-10:00pok.128a w SJO i na MS TEAMS

mgr Daniel Dyrda

konsultacje:

1.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
2.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
3.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams
8.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
16.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
17.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Justyna Firganek

konsultacje:

2.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
3.02.2021środagodz. 10:00-11:00MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
8.02.2021poniedziałekgodz. 10:00-11:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 11:00-12:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 10:00-11:00MS Teams
15.02. 2021poniedziałekgodz. 10:00-11:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 10:00-11:00MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz. 10:00-11:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 11:00-12:00MS Teams

mgr Dorota Gawryła

konsultacje:

2.02.2021wtorek10:00-11:00MS Teams
3.02.2021środa8:00-9:00MS Teams
4.02.2021czwartek8:00-9:00MS Teams
8.02.2021poniedziałek7:30-8:30MS Teams
9.02.2021wtorek7:30-8:30MS Teams
10.02.2021środa7:30-8:30MS Teams
15.02.2021poniedziałek11:00-12:00MS Teams
18.02.2021czwartek11:00-12:00MS Teams
19.02.2021piątek11:00-12:00MS Teams
23.02.2021wtorek11:00-12:00MS Teams
24.02.2021środa11:00-12:00MS Teams

mgr Wanda Grabiec

konsultacje:

1.02.2021poniedziałekgodz. 13:30-14:30MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 12:30-13:30MS Teams
5.02.2021piątekgodz. 17:00-18:00MS Teams
8.02.2021poniedziałekgodz. 11:00-12:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 11:00-12:00MS Teams
12.02.2021piątekgodz. 17:00-18:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 11:00-12:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 12:00-13:00MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz. 11:00-12:00MS Teams
24.02.2021środagodz. 12:00-13:00MS Teams

mgr Anna Gunia-Tracz

konsultacje:

1.02.2021poniedziałekgodz. 14:00-15:00MS Teams
2.02.2021wtorekgodz. 14:00-15:00MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 14:00-15:00MS Teams
8.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams
12.02.2021piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
24.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Monika Korpak

konsultacje:

2.02.2021wtorekgodz. 8:00-9:00MS Teams
3.02.2021środagodz. 8:00-9:00MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 8:00-9:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams
11.02.2021czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
24.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Sandra Kulińska-Stanek

konsultacje:
W związku z dłuższą nieobecnością mgr S. Kulińskiej-Stanek bardzo prosimy studentów, aby zgłaszali się na dyżury do mgr Moniki Korpak lub mgr Kingi Śniadek.

mgr Tomasz Kuzora

konsultacje:

3.02.2021środa12:00-13:00MS Teams
4.02.2021czwartek
12:00-13:00MS Teams
5.02.2021piątek12:00-13:00MS Teams
9.02.2021wtorek12:00-13:00MS Teams
10.02.2021
środa12:00-13:00MS Teams
11.02.2021
czwartek12:00-13:00MS Teams
16.02.2021wtorek12:00-13:00MS Teams
17.02.2021środa12:00-13:00MS Teams
18.02.2021czwartek12:00-13:00MS Teams
24.02.2021środa12:00-13:00MS Teams
25.02.2021czwartek12:00-13:00MS Teams

mgr Iwona Kuźmińska

konsultacje:

3.02.21środagodz. 12:00 -13:00Ms Teams
4.02.21czwartekgodz. 14:00 - 15:00Ms Teams
5.02.21piątekgodz. 14:00 - 15:00Ms Teams
10.02.21środagodz. 14:00 - 15:00Ms Teams
11.02.21czwartekgodz. 14:00 - 15:00Ms Teams
13.02.21sobotagodz. 15:00 - 16:00Ms Teams
18.02.21czwartekgodz. 14:00 - 15:00Ms Teams
19.02.21piątekgodz. 14:00 - 15:00Ms Teams
20.02.21sobotagodz. 15:00 - 16:00Ms Teams
26.02.21piątekgodz. 15:00 - 16:00Ms Teams
27.02.21sobotagodz. 15:00 - 16:00Ms Teams

mgr Agnieszka Łyczko

konsultacje:

2.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
3.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams
11.02.2021czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Agnieszka Majka-Pauli

konsultacje:

1.02.2021poniedziałekgodz. 12:00-13:00MS Teams
2.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
3.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams
8.02.2021poniedziałekgodz. 11:00-12:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 11:00-12:00MS Teams
10.02.2021środagodz.11:00-12:00MS Teams
17.02.2021środagodz. 11:00-12:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 11:00-12:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz.11:00-12:00MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz. 11:00-12:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz.11:00-12:00MS Teams

mgr Zuzanna Małecka

konsultacje:

1.02.2021poniedziałekgodz. 8:00-9:00MS Teams
2.02.2021wtorekgodz. 8:00-9:00MS Teams
3.02.2021środagodz. 8:00-9:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 8:00-9:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 8:00-9:00MS Teams
11.02.2021czwartekgodz. 8:00-9:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 8:00-9:00MS Teams
17.02.2021środagodz. 8:00-9:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 8:00-9:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 8:00-9:00MS Teams
24.02.2021środagodz. 8:00-9:00MS Teams

mgr Marcin Mały

konsultacje:
Konsultacje odbywają się przez internet przy użyciu dowolnego komunikatora (Facetime, Hangouts, Meet, Skype, Snapchat, Teams, Telegram).

Jeśli chcesz się umówić poza godzinami konsultacji, sprawdź dostępność lektora w kalendarzu Google i umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.

do 28.01.2021wtorekgodz. 12:45-13:30MS Teams / A202 Czyżyny
do 28.01.2021czwartekgodz. 12:45-13:30MS Teams / A202 Czyżyny
03.02.2021środagodz. 12:45-13:45MS Teams / A202 Czyżyny
04.02.2021czwartekgodz. 12:45-13:45MS Teams / A202 Czyżyny
09.02.2021wtorekgodz. 12:45-13:45MS Teams / A202 Czyżyny
10.02.2021środagodz. 12:45-13:45MS Teams / A202 Czyżyny
11.02.2021czwartekgodz. 12:45-13:45MS Teams / A202 Czyżyny
16.02.2021wtorekgodz. 12:45-13:45MS Teams / A202 Czyżyny
17.02.2021środagodz. 12:45-13:45MS Teams / A202 Czyżyny
18.02.2021czwartekgodz. 12:45-13:45MS Teams / A202 Czyżyny
23.02.2021wtorekgodz. 12:45-13:45MS Teams / A202 Czyżyny
25.02.2021czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams / A202 Czyżyny

mgr Katarzyna Matysik 

konsultacje:
Na konsultacje proszę zgłaszać się do mgr Magdy Kobylarz.

mgr Marta Oziembała

konsultacje:
W roku akademickim 2020/21 wykładowca przebywa na urlopie.

mgr Alicja Półtorak-Filipowska

konsultacje:

02.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
03.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams
04.02.2021czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
09.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 9:00-10:00MS Teams
11.02.2021czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Katarzyna Starykiewicz

konsultacje:

1.02.2021poniedziałekgodz. 15:00-16:00MS TEAMS
2.02.2021wtorekgodz. 16:30-17:30MS TEAMS
5.02.2021piątekgodz. 8:00-9:00MS TEAMS
9.02.2021wtorekgodz. 16:00-17:00MS TEAMS
10.02.2021środagodz. 8:00-9:00MS TEAMS
11.02.2021czwartekgodz. 17:00-18:00MS TEAMS
15.02.2021poniedziałekgodz. 18:00-19:00MS TEAMS
16.02.2021wtorekgodz. 8:00-9:00MS TEAMS
18.02.2021czwartekgodz. 8:00-9:00MS TEAMS
23.02.2021wtorekgodz. 16:00-17:00MS TEAMS
25.02.2021czwartekgodz. 8:00-9:00MS TEAMS

mgr Elżbieta Szabat

konsultacje:
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams.

zdalneśrody12:45-13:30MS Teams
zdalnepiątki10:00-10:45MS Teams

mgr Kinga Śniadek

konsultacje:

3.02.2021środa9:00-10:00MS Teams
4.02.2021czwartek9:00-10:00MS Teams
5.02.2021piątek9:00-10:00MS Teams
9.02.2021wtorek9:00-10:00MS Teams
10.02.2021środa9:00-10:00MS Teams
11.02.2021czwartek9:00-10:00MS Teams
16.02.2021wtorek9:00-10:00MS Teams
17.02.2021środa9:00-10:00MS Teams
18.02.2021czwartek9:00-10:00MS Teams
24.02.2021środa9:00-10:00MS Teams
25.02.2021czwartek9:00-10:00MS Teams

mgr Ewa Watt

konsultacje:

2.02.2021wtorekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
3.02.2021środagodz. 10:00 - 11:00MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 10:00 - 11:00MS Teams
11.02.2021czwartekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
24.02.2021czwartekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams

mgr Ilona Wojewódzka-Olszówka

konsultacje:

2.02. 2021wtorekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
3.02. 2021środagodz. 9:30-10:30Ms Teams
4.02.2021czwartekgodz. 9:00 - 10:00MS Teams
8.02.2021poniedziałekgodz. 9:00 - 10:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 9:00 - 10:00MS Teams
10.02. 2021środagodz. 9:00 - 10:00MS Teams
15.02. 2021poniedziałekgodz. 9:00 - 10:00MS Teams
16.02. 2021wtorekgodz. 9:00 - 10:00MS Teams
17.02 2021środagodz. 9:00 - 10:00MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz. 9:00 - 10:00MS Teams
23. 02. 2021wtorekgodz. 9:00 - 10:00MS Teams

dr Agata Woźniak

konsultacje:

1.02.2021poniedziałekgodz. 11:00-12:00MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
5.02.2021piątekgodz. 12:00-13:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 12:00-13:00MS Teams
12.02.2021piątekgodz. 17:00-18:00MS Teams
13.02.2021sobotagodz. 12:30-13:30MS Teams
17.02.2021środagodz. 12:00-13:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 16:00-17:00MS Teams
20.02.2021sobotagodz. 12:30-13:30MS Teams
24.02.2021środagodz. 12:00-13:00MS Teams
27.02.2021sobotagodz. 12:30-13:30MS Teams

mgr Kamila Wójcik

konsultacje:

1.02.2021poniedziałekgodz. 8:00-9:00MS Teams
2.02.2021wtorekgodz. 8:00-9:00MS Teams
3.02.2021środagodz. 8:00-9:00MS Teams
8.02.2021poniedziałekgodz. 8:00-9:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 8:00-9:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 8:00-9:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 8:00-9:00MS Teams
16.02.2021wtorekgodz. 8:00-9:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 8:00-9:00MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz. 8:00-9:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 8:00-9:00MS Teams

mgr Joanna Wrana

konsultacje:

1.02.2021poniedziałekgodz. 13:00 - 14:00Ms Tesms
2.02.2021wtorekgodz. 13:00 - 14:00Ms Tesms
5.02.2021piątekgodz. 13:00 - 14:00Ms Tesms
9.02.2021wtorekgodz. 13:00 - 14:00Ms Tesms
12.02.2021piątekgodz. 13:00 - 14:00Ms Tesms
13.01.2021sobotagodz. 17:00 - 18:00Ms Tesms
15. 01. 2021poniedziałekgodz. 13:00 - 14:00Ms Tesms
16. 01 2021wtorekgodz. 13:00 - 14:00Ms Tesms
19.01.2021piątekgodz. 13:00 - 14:00Ms Tesms
22.01.2021poniedziałekgodz. 13:00 - 14:00Ms Tesms
23.01.2021wtorekgodz. 13:00 - 14:00Ms Tesms

mgr Aleksandra Zając

konsultacje:

2.02.2021wtorekgodz. 11:00-12:00MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 11:00-12:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz.11:00-12:00MS Teams
11.02.2021czwartekgodz. 11:00-12:00MS Teams
13.02.2021sobotagodz. 11:00-12:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 11:00-12:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz. 11:00-12:00MS Teams
20.02.2021sobotagodz. 11:00-12:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 11:00-12:00MS Teams
25.02.2021czwartekgodz. 11:00-12:00MS Teams

mgr Anna Zwierzyńska-Dubis

konsultacje:

2.02.2021wtorekgodz.10:00 -11:00MS Teams
3.02.2021środagodz.11:00 -12:00MS Teams
4.02.2021czwartekgodz.10:00 -11:00MS Teams
10.02.2021środagodz.10:00 -11:00MS Teams
11.02.2021czwartekgodz.10:00 -11:00MS Teams
13.02.2021sobotagodz.10:00-11:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz.10:00 -11:00MS Teams
18.02.2021czwartekgodz.10:00 -11:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz.10:00 -11:00MS Teams
22.02.2021poniedziałekgodz.10:00 -11:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz.10:00 -11:00MS Teams

mgr Anna Żuk

konsultacje:

3.02.2021środagodz. 10:00-11:00MS Teams
4.02.2021czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
5.02.2021piątekgodz. 10:00-11:00MS Teams
8.02.2021poniedziałekgodz. 10:00-11:00MS Teams
9.02.2021wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
10.02.2021środagodz. 10:00-11:00MS Teams
15.02.2021poniedziałekgodz. 10:00-11:00MS Teams
17.02.2021środagodz. 10:00-11:00MS Teams
19.02.2021piątekgodz. 10:00-11:00MS Teams
23.02.2021wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
25.02.2021czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams