A – J

mgr Monika Antkowicz

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00w sali 136/ SJO i MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz.16:15-17:15MS Teams
6.09.2022wtorekgodz.16:15-17:15MS Teams
8.09.2022czwartekgodz.14:00-15:00w sali 136 /SJO i MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz.16:00-17:00MS Teams
13.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00SJO sala 149b/ MS Teams
15.09.2022czwartekgodz.16:15-17:15MS Teams
19.09.2022poniedziałekgodz.16:15-17:15MS Teams
20.09.2022wtorekgodz.08:00-09:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz.16:15-17:15MS Teams

mgr Ewa Bagnińska

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
31.08.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
1.09.2022czwartekgodz. 08:00-09:00MS Teams
2.09.2022piątekgodz. 10:00-11:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie sala 149B w SJO
8.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie sala 149B w SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 10:00-11:00stacjonarnie sala 149B w SJO
13.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
15.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
22.09.2022czwartekgodz. 10:00-11:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 16:00-17:00MS Teams

mgr Magdalena Bednarska-Wnęk

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
30.08.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
31.08.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 16:00-17:00MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 11:00-12:00stacjonarnie w s.136/SJO
7.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz. 11:00-12:00stacjonarnie w s.136/SJO
13.09.2022wtorekgodz. 11:00-12:00stacjonarnie w s.136/SJO
14.09.2022środagodz. 12:30-13:30MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 10:00-11:00MS Teams
28.09.2022środagodz. 10:00-11:00MS Teams

mgr Patrycja Churcher

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
02.09.2022piątekgodz.11:00-12:00MS Teams
06.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00sala SJO 136
07.09.2022środagodz.09:00-10:00MS Teams
08.09.2022czwartekgodz.09:00-10:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz.09:00-10:00sala SJO138
13.09.2022wtorekgodz.11:00-12:00sala SJO144
14.09.2022środagodz.12:00-13:00MS Teams
19.09.2022poniedziałekgodz.09:00-10:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz.09:00-10:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz.09:00-10:00MS Teams

mgr Magdalena Cora

konsultacje:
Konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 po uprzednim umówieniu się na platformie Microsoft Teams.
NIEOBECNOŚĆ Z TYTUŁU URLOPU W DNIACH 1.07 - 22.07.2022

od poniedziałku do piątkuw godz. 8:00-14:00Konsultacje po uprzednim umówieniu się na MS Teams

mgr Daniel Dyrda

konsultacje:
DYŻURY W SEM.LETNIM 2021/22

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 13:00 - 14:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 17:00 - 18:00stacjonarnie w s.149a/SJO
7.09.2022środagodz. 17:00 - 18:00stacjonarnie w s.149a/SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz. 17:00 - 18:00stacjonarnie w s.149a/SJO
14.09.2022środagodz. 17:00 - 18:00stacjonarnie w s.149a/SJO
19.09.2022poniedziałekgodz. 10:00 - 11:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 17:00 - 18:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz. 17:00 - 18:00MS Teams
28.09.2022środagodz. 17:00 - 18:00MS Teams

mgr Justyna Firganek

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
2.09.2022piątekgodz. 10:00-11:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
7.09.2022środagodz. 12:00-13:00stacjonarnie w s.139/SJO
8.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie w s.139/SJO
9.09.2022piątekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie w s.139/SJO
12.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
15.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
16.09.2022piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams
22.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
23.09.2022piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Dorota Gawryła

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
1.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
2.09.2022piątekgodz. 9:00-10:00MS Teams
5.09.2022poniedziałekgodz. 8:00-9:00stacjonarnie w s.139 SJO / Warszawska
12.09.2022poniedziałekgodz. 8:00-9:00stacjonarnie Czyżyny J204
13.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
14.09.2022środagodz. 08:00-09:00stacjonarnie w s.139 SJO / Warszawska
26.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Wanda Grabiec

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
30.08.2022wtorekgodz.10:00-11:00MS Teams
02.09.2022piątekgodz.10:00-11:00MS Teams
05.09.2022poniedziałekgodz.14:30-15:30stacjonarny 149b
07.09.2022środagodz.10:00-11:00MS Teams
09.09.2022piątekgodz.10:00-11:00stacjonarny SJO 149b
12.09.2022poniedziałekgodz.10:00-11:00MS Teams
13.09.2022wtorekgodz.10:00-11:00stacjonarny SJO 136
19.09.2022poniedziałekgodz.10:00-11:00MS Teams
21.09.2022środagodz.10:00-11:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz.10:00-11:00MS Teams
29.09.2022czwartekgodz.10:00-11:00MS Teams

mgr Anna Gunia-Tracz

konsultacje:
Dyżury w semestrze letnim 2021/2022

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
30.08.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
31.08.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams
6.09.2022wtorekgodz. 9:30-10:30stacjonarny s.F203/WIMiF
7.09.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams
8.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
12.09.2022poniedziałekgodz. 9:30-10:30stacjonarny s.F203/WIMiF
13.09.2022wtorekgodz. 9:30-10:30stacjonarny s.F203/WIMiF
15.09.2022czwartekgodz. 9:00-10:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
21.09.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00MS Teams
28.09.2022środagodz. 9:00-10:00MS Teams

mgr Małgorzata Jasińska-Panek

konsultacje:

DYŻURY W SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ
12.09.2022poniedziałekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie s.144 w SJO
13.09.2022wtorekgodz. 9:00-10:00stacjonarnie s.144 w SJO
14.09.2022środagodz.18:00-19:00MS Teams
19.09.2022poniedziałekgodz.18:00-19:00MS Teams
20.09.2022wtorekgodz.18:00-19:00MS Teams
26.09.2022poniedziałekgodz.18:00-19:00MS Teams
27.09.2022wtorekgodz.18:00-19:00MS Teams