mgr Katarzyna Łabuś

e-mail:

konsultacje

Na konsultacje zapraszamy do wykładowców prowadzących dane zajęcia w ramach zastępstwa lub do Kierownictwa Studium.