Romaniści

mgr Beata Heil

konsultacje:
Dyżury w semestrze 2021/2022

środygodz. 16:15-17:00MS Teams
piątekgodz. 8:45-9:30MS Teams i stacjonarnie w s.151 SJO