ELF (e-learning)

Od początku istnienia uczelnianej platformy e-learningowej w systemie Moodle, lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych poszerzają dostępne w niej dla studentów zasoby, tym samym wzbogacając materiały dydaktyczne, motywując do samodzielnej pracy oraz poprawiając kontakty ze studentami.

Obecnie dostępne są następujące kursy na platformie ELF:

  • Serwis lektorów SPNJO PK – kurs przeznaczony dla pracowników Studium, zawierający komunikaty bieżące, kalendarz, forum wymiany materiałów. W kursie tym w październiku udostępniana jest platforma testów poziomujących dla studentów I roku studiów, pomagająca w wyborze odpowiedniej grupy lektoratowej. Zapisanie się na kurs jest możliwe dla lektorów po podaniu hasła, które można otrzymać u osoby prowadzącej lub w Studium. Studenci chcący wykonać test poziomujący lub ogólnodostępny quiz mają dostęp do kursu jako goście.
  • Angielska terminologia chemiczna / Chemical Terminology in English – prowadząca mgr Alicja Półtorak-Filipowska – kurs dla studentów III roku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej – uzupełnienie zajęć z przedmiotu w systemie blended learning.
  • English for Computer Science – prowadzące mgr Iwona Kuźmińska, mgr Agnieszka Łyczko, mgr Elżbieta Szabat – kurs w ramach blended learning dla studentów informatyki Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
  • Cybercrime – Innocent Guide – prowadząca mgr Iwona Kuźmińska – kurs dla studentów informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
  • Information Technology – Additional Classes – prowadząca mgr Iwona Kuźmińska – kurs dla studentów informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
  • English for Applied Computing Science – prowadzący mgr Marcin Mały – kurs dla studentów informatyki stosowanej na Wydziale Mechanicznym.
  • English for Mechanical Engineering 1 – prowadzący mgr Marcin Mały – kurs dla studentów I stopnia studiów na Wydziale Mechanicznym.
  • English for Mechanical Engineering 2 – prowadzący mgr Marcin Mały – kurs dla studentów II i III stopnia studiów na Wydziale Mechanicznym.
  • English for Engineers – prowadzący mgr Magdalena Cora – kurs dla studentów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska, Wydziale Inżynierii Lądowej oraz dla studentów kierunku międzywydziałowego Gospodarka Przestrzenna

W większości przypadków, aby zapisać się na kurs, należy podać jednorazowe hasło dostępu podane przez osobę prowadzącą.