Opublikowano

Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych

W roku akademickim 2018/2019 odbędzie się XX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego  Wyższych Uczelni Technicznych, organizowana przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.


Olimpiada jest coroczną, dwuetapową imprezą, w której przyszli inżynierowie z całej Polski współzawodniczą w znajomości języka angielskiego. Patronat honorowy nad Olimpiadą corocznie obejmują: JM Rektor Politechniki Poznańskiej, Prezydent Miasta Poznania oraz Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a liczni sponsorzy zapewniają wartościowe i atrakcyjne nagrody dla laureatów.

Etap I – obejmuje wewnątrzuczelniany test pisemny: 7.12.2018 r. (pt), godz. 15:15, sala 152, SJO PK

Etap II (na terenie Politechniki Poznańskiej)
Eliminacje pisemne: 10.05.2019 r. (pt), godz. 12:00
Eliminacje ustne: 10.05.2019 r. (pt), od godz. 15:15
Prezentacje (10 studentów z najwyższą liczbą punktów po eliminacjach pisemnych i ustnych): 11.05.2019 r. (sb), godz. 9:00

Studentów chętnych do wzięcia udziału w olimpiadzie prosimy o zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2018.

W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny (zawiera dwie strony). Należy też uzupełnić datę oraz imię i nazwisko pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczeniem. Konieczność ta wynika z przepisów RODO.

Wypełnione dokumenty należy przesłać pod adresem: marta.oziembala@pk.edu.pl

Koordynatorzy z ramienia PK
Marta Oziembała i Joanna Wrana