Ocena nauczycieli akademickich

  • Drukuj

Przypominamy o możliwości oceniania nauczycieli akademickich przez Studentów. Wejście do systemu ankietowego znajduje się na tej stronie.

Zapraszamy wszystkich studentów do wypełniania ankiet.