Szukaj publikacji

Nowinki

 

Uwaga

Konkurs na logo Studium - regulamin

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na logo Studium. Oto regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, w dalszej części tego regulaminu nazywane Studium.
2. Celem konkursu jest wyłonienie spośród prac konkursowych projektu logotypu Studium, który stanie się oficjalnym logo Studium przeznaczonym do celów popularyzatorskich, reklamowych, identyfikacyjnych i w korespondencji. W szczególności logotyp będzie umieszczony na:
a) papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych
b) plakatach, ulotkach, w prasie i innych mediach
c) gadżetach okolicznościowych
d) nośnikach elektronicznych, nośnikach reklamy zewnętrznej
e) w grafice internetowej, między innymi na stronach internetowych Studium.
3. Konkurs jest adresowany do Studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Krakowskiej.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace.
5. W projekcie dopuszczalne jest użycie maksymalnie czterech kolorów. Projekt kwadratowego logotypu powinien być naklejony na sztywnym podkładzie formatu A4, z tyłu opatrzonym godłem autora.
6. Ponadto ten sam projekt należy dostarczyć pod postacią pliku elektronicznego w formacie wektorowym i – niezależnie od tego – w jpg (bez blokad). Wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji. Nośnik, na którym zostaną dostarczone pliki, należy opatrzyć tym samym godłem, co projekt, o którym mowa w punkcie 5. Pliki można też przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tym przypadku nazwą plików powinno być godło.
7. Wraz z projektem należy dostarczyć zaklejoną kopertę z danymi autora opatrzoną godłem. W kopercie powinno się znajdować imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
8. Prace konkursowe należy dostarczać do Sekretariatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24.
9. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.
10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
11. Prace zostaną wystawione podczas konferencji jubileuszowej organizowanej przez Studium. Zwycięzca zostanie wyłoniony w głosowaniu tajnym przez uczestników konferencji (każdy uczestnik będzie dysponował jednym głosem).
12. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Podczas konferencji prace konkursowe zostaną zaprezentowane anonimowo i będą identyfikowane przy pomocy godła.
13. Zwycięzca konkursu będzie miał prawo wybrać sobie nieodpłatnie trzy skrypty z oferty wydawniczej Studium, dostępnej w księgarni internetowej na stronie Studium pod adresem sjo.pk.edu.pl
14. Autorzy prac, które zajmą drugie i trzecie miejsce w konkursie, będą mieli prawo wybrać sobie nieodpłatnie jeden skrypt z oferty wydawniczej Studium.
15. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16. Kierownictwo Studium zastrzega sobie prawo do wybrania jako logo Studium pracy konkursowej, która w głosowaniu zajmie niekoniecznie pierwsze miejsce, a także do rezygnacji z wyboru logo. Ostateczną decyzję o wyborze logotypu podejmie Rada Studium.
17. Prace konkursowe, z dopiskiem na opakowaniu „LOGO STUDIUM” należy przesłać lub złożyć do dnia 15 listopada 2015 pod adresem:
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
18. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane autorom.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.
20. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

Facebook

Google
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.