Szukaj publikacji

Nowinki

 

Uwaga

Regulamin konkursu prezentacji multimedialnych

Regulamin Konkursu Prezentacji Multimedialnych w Języku Obcym

Czy współcześni inżynierowie mają konieczne narzędzia,
aby sprostać wyzwaniom przyszłości?

Do modern engineers possess the necessary tools
to face the challenges of the future world?
Verfügen Ingenieure von heute über notwendige Werkzeuge,
um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden?
Les défis  du futur: les ingénieurs d'aujourdhui disposent-ils
des outils nécessaires pour y faire  face?
Есть ли в наличии у современных инженеров необходимые инструменты,
чтобы справиться с вызовом будущего?

pod honorowym patronatem JM Rektora PK prof. dr hab inż. Kazimierza Furtaka.

 

I. Postanowienia ogólne

§1
Regulamin określa: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, kryteria oraz sposób oceny prezentacji, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach.
§2
Konkurs jest ogłoszony z inicjatywy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej pod patronatem Rektora PK.
§3
Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana przez jednostki organizujące. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy przeprowadzą eliminacje wstępne.


II. Cele Konkursu

§4
Celem Konkursu Prezentacji w Języku Obcym jest podnoszenie kompetencji językowych wśród studentów Politechniki Krakowskiej oraz promocja działalności Studium Języków Obcych PK. Ponadto, celem jest stworzenie studentem możliwości zdobycia doświadczenia w wygłaszaniu prezentacji w języku obcym, co jest znaczącą kompetencją przydatną w przyszłej karierze zawodowej.III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

§5
W Konkursie prezentacji w języku obcym mogą uczestniczyć studenci wszystkich Wydziałów i kierunków Politechniki Krakowskiej, studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.
§6
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedłożenie zgłoszenia oraz tematu prezentacji koordynatorom (Alicja Półtorak oraz Ilona Wojewódzka) w terminie do 15 listopada 2015 r. Zgłoszenia można również dokonać drogą mailową na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zgłaszający powinien otrzymać informację zwrotną potwierdzającą zgłoszenie. Konkurs odbędzie się 3 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w budynku Działowni.
§7
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko uczestnika bądź uczestników (prezentacja może być przygotowywana w pojedynkę lub w parach),
2) wydział, rok i rodzaj studiów,
3) telefon kontaktowy oraz adres mailowy,
5) temat (i tytuł) prezentacji,

§8
Każdy uczestnik lub para uczestników mogą zgłosić tylko jedną prezentację.

§9
Czas prezentacji nie powinien być dłuższy niż 15 minut.

§10
Prezentacja musi być w całości pracą oryginalną autorów, która nie była nigdzie wcześniej prezentowana, za wyjątkiem zajęć z języka obcego prowadzonych przez SJO PK. Dotyczy to zarówno treści jak i oprawy graficznej prezentacji. Niedozwolone jest korzystanie z gotowych składników prezentacji dostępnych w Internecie, np. planów prezentacji lub poszczególnych slajdów.

§11
Prezentacja nie może zawierać treści obraźliwych oraz powszechnie uznanych za nieetyczne i niestosowne.


IV. Sposób i kryteria oceny

§12
Prezentacje będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej.
§13
W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby:
a) pracownicy Studium Języków Obcych,
b) przedstawiciele JM Rektora
c) przedstawiciele poszczególnych Wydziałów PK
d) jeden przedstawiciel Samorządu Studenckiego (jeśli samorząd zdecyduje się wydelegować swojego przedstawiciela)
e) sekretarz Komisji Konkursowej (jeden z koordynatorów Konkursu, pracownik SJO PK).
§14
Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone projekty, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze następujące walory prezentacji:
a) wartość merytoryczną,
b) poprawność językową,
c) zgodność z ogólnie przyjętymi zasadami wygłaszania prezentacji,
d) walor popularyzacyjny prezentowanej tematyki oraz oryginalność przedstawienia tematu.

§15
W Konkursie zostaną przyznanie nagrody za trzy pierwsze miejsca:
Nagroda Główna – notebook wartości ok. 2500 zł,*
II Nagroda – tablet wartości ok. 900 zł,*
III Nagroda – dysk zewnętrzny wartości ok. 250 zł,
(*wartość nagrody netto, po odprowadzeniu podatku wymaganego ustawą)
Ponadto, wszyscy laureaci otrzymają zestawy drobnych upominków z logo PK.

§16
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom poświadczający udział w wydarzeniu oraz drobny upominek z logo PK. Dodatkowo dyplomy laureatów, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce, będą zawierać informacje o tym osiągnięciu.
§17
Oprócz nagród przyznanych przez Komisję Konkursową będzie przyznana również nagroda publiczności. Zdobywca nagrody zostanie wyłoniony w drodze głosowania przeprowadzonego wśród publiczności. Otrzyma on również dyplom poświadczający zdobycie tej nagrody. Wśród głosujących również rozlosowane zostaną drobne upominki.

V. Sposób informowania o przeprowadzeniu Konkursu

§18
Zapowiedź Konkursu, Regulamin oraz aktualizowane informacje na temat wydarzenia są dostępne i będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Studium Języków Obcych PK: www.sjo.pk.edu.pl oraz na stronie SJO na Facebooku. Studenci będą też informowani o Konkursie na zajęciach prowadzonych przez SJO PK.
§19
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego, niekomercyjnego wykorzystania prezentacji w całości lub fragmentów w materiałach związanych z Konkursem (plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe).
Relacja z konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej SJO (http://www.sjo.pk.edu.pl) oraz na Facebooku Jubileuszu SJO PK.
§20
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Facebook

Google
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.