Szukaj publikacji

Nowinki

 

Uwaga

Kursy 2016/2017

Zapraszamy na kursy :

Język angielski

- egzaminacyjny TELC B2 TECHNICAL   - poniedziałki, godz. 16:15, sala 149a, prowadzi mgr Magdalena Cora

- egzaminacyjny TELC B2 GENERAL     - wtorki, godz. 16:30, sala 139, prowadzi mgr Agnieszka Łyczko

- ogólny B1/B2                                - czwartki, godz. 16:15, sala 152, prowadzi mgr Patrycja Churcher

- ogólny dla początkujących           - piątki, godz. 13:15, sala 139, prowadzi mgr Justyna Firganek

Informacja WIŚ

 Uwaga!!!

Studenci WIŚ Irok/1semestr dodatkowa grupa lektoratowa z j. niemieckiego

środa 07:30 sala 149b, mgr E. Bagnińska (od 19.10.2016)

Zapraszamy

Zapisy TELC wrzesień 2016

 

TELC_grau

 

Zapisy na egzaminy TELC
 
Studium Praktycznej Nauki Języków obcych zaprasza na egzaminy TELC z języka angielskiego (ogólnego lub technicznego) oraz języka rosyjskiego, które planowane są na 10.09.16.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ oraz potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć  najpóźniej do 14.07.16:

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

- osobiście: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Warszawska 24, budynek 10-24, pokój 129, II piętro, w godz. 9:00-13:00

 

Opłatę w wysokości 500 zł należy wpłacić na konto:
 
Politechnika Krakowska
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
BPH PBK S.A. o/ Kraków
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
W tytule przelewu: EGZAMIN TELC - SPNJO - SUBKONTO 1


UWAGA!!!
SPNJO PK zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu dopiero przy minimalnej liczbie 7 osób lub naliczenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej za organizację egzaminu dla mniejszej liczby osób.
 
WAŻNE!!!

Po dokonaniu wpłaty i ustaleniu terminu egzaminu, umawiamy zainteresowanych na spotkania z egzaminatorami, którzy przygotują Państwa pod kątem technicznym do zdania egzaminu.
Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami do egzaminu próbnego na stronie http://www.telc.net.pl (w menu z lewej strony ekranu proszę kliknąć link: egzaminy próbne-download, a następnie wybrać egzamin próbny, który chcieliby Państwo zdawać.

 

Z przyjemnością odpowiemy też na wszelkie pytania i wątpliwości.

KONTAKT:

mgr Eliza Malawska-Kłusek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 12 628-28-87 (w godz. 9:00-13:00)

Ocena nauczycieli akademickich

Przypominamy o możliwości oceniania nauczycieli akademickich przez Studentów. Wejście do systemu ankietowego znajduje się na tej stronie.

Zapraszamy wszystkich studentów do wypełniania ankiet.

XI Olimpiada Języka Niemieckiego

XI Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

dla studentów uczelni technicznych

I etap XI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych odbędzie się dnia 4.03.2016 o godz. 15.30 w budynku SPNJO PK (sala zostanie podana w terminie późniejszym).

II etap Olimpiady (dla osób, które zakwalifikują się po I etapie) odbędzie się na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia. Osoby zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o zgłaszanie się do lektorów j. niemieckiego lub w sekretariacie SPNJO do dnia 24.02.2016.

Lektorzy języka niemieckiego serdecznie zapraszają!

Konkurs prezentacji multimedialnych

Przypominamy, że wciąż można się zgłaszać do konkursu prezentacji w języku obcym organizowanego przez Studium pod patronatem JM Rektora PK. Zapisy trwają do 15 listopada. Cenne nagrody!

Ogloszenie WITCH egzamin

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ROKU - WITCh

Pisemna część egzaminu na poziomie B2 rozpoczyna się 28 września 2015 o godz. 9:00 w sali 202
[osoby o nazwiskach rozpoczynających się od liter A – Ł] oraz w sali 402 [osoby o nazwiskach rozpoczynających się od liter M – Ż].

Egzamin na poziomie C1 rozpoczyna się o tej samej porze w sali 302.
Po zakończeniu I części egzaminu [listening] zdający przejdą do sali 402.

Część ustna egzaminu rozpocznie się zaraz po zakończeniu części pisemnej (po krótkiej przerwie) ok. godz. 11:00.
Egzaminować będzie 6 komisji w salach: 133,134, 110, 302, 52a i 52b.

Harmonogram egzaminów ustnych i przydział zdających do komisji zostanie ogłoszony zaraz po zakończeniu egzaminu pisemnego.

Przypominamy, że zdający będą proszeni o okazanie dowodów tożsamości.

 

KOORDYNATOR

Alicja Półtorak

Regulamin konkursu prezentacji multimedialnych

Regulamin Konkursu Prezentacji Multimedialnych w Języku Obcym

Czy współcześni inżynierowie mają konieczne narzędzia,
aby sprostać wyzwaniom przyszłości?

Do modern engineers possess the necessary tools
to face the challenges of the future world?
Verfügen Ingenieure von heute über notwendige Werkzeuge,
um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden?
Les défis  du futur: les ingénieurs d'aujourdhui disposent-ils
des outils nécessaires pour y faire  face?
Есть ли в наличии у современных инженеров необходимые инструменты,
чтобы справиться с вызовом будущего?

pod honorowym patronatem JM Rektora PK prof. dr hab inż. Kazimierza Furtaka.

 

I. Postanowienia ogólne

§1
Regulamin określa: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, kryteria oraz sposób oceny prezentacji, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach.
§2
Konkurs jest ogłoszony z inicjatywy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej pod patronatem Rektora PK.
§3
Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana przez jednostki organizujące. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy przeprowadzą eliminacje wstępne.


II. Cele Konkursu

§4
Celem Konkursu Prezentacji w Języku Obcym jest podnoszenie kompetencji językowych wśród studentów Politechniki Krakowskiej oraz promocja działalności Studium Języków Obcych PK. Ponadto, celem jest stworzenie studentem możliwości zdobycia doświadczenia w wygłaszaniu prezentacji w języku obcym, co jest znaczącą kompetencją przydatną w przyszłej karierze zawodowej.III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

§5
W Konkursie prezentacji w języku obcym mogą uczestniczyć studenci wszystkich Wydziałów i kierunków Politechniki Krakowskiej, studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.
§6
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedłożenie zgłoszenia oraz tematu prezentacji koordynatorom (Alicja Półtorak oraz Ilona Wojewódzka) w terminie do 15 listopada 2015 r. Zgłoszenia można również dokonać drogą mailową na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zgłaszający powinien otrzymać informację zwrotną potwierdzającą zgłoszenie. Konkurs odbędzie się 3 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w budynku Działowni.
§7
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko uczestnika bądź uczestników (prezentacja może być przygotowywana w pojedynkę lub w parach),
2) wydział, rok i rodzaj studiów,
3) telefon kontaktowy oraz adres mailowy,
5) temat (i tytuł) prezentacji,

§8
Każdy uczestnik lub para uczestników mogą zgłosić tylko jedną prezentację.

§9
Czas prezentacji nie powinien być dłuższy niż 15 minut.

§10
Prezentacja musi być w całości pracą oryginalną autorów, która nie była nigdzie wcześniej prezentowana, za wyjątkiem zajęć z języka obcego prowadzonych przez SJO PK. Dotyczy to zarówno treści jak i oprawy graficznej prezentacji. Niedozwolone jest korzystanie z gotowych składników prezentacji dostępnych w Internecie, np. planów prezentacji lub poszczególnych slajdów.

§11
Prezentacja nie może zawierać treści obraźliwych oraz powszechnie uznanych za nieetyczne i niestosowne.


IV. Sposób i kryteria oceny

§12
Prezentacje będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej.
§13
W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby:
a) pracownicy Studium Języków Obcych,
b) przedstawiciele JM Rektora
c) przedstawiciele poszczególnych Wydziałów PK
d) jeden przedstawiciel Samorządu Studenckiego (jeśli samorząd zdecyduje się wydelegować swojego przedstawiciela)
e) sekretarz Komisji Konkursowej (jeden z koordynatorów Konkursu, pracownik SJO PK).
§14
Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone projekty, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze następujące walory prezentacji:
a) wartość merytoryczną,
b) poprawność językową,
c) zgodność z ogólnie przyjętymi zasadami wygłaszania prezentacji,
d) walor popularyzacyjny prezentowanej tematyki oraz oryginalność przedstawienia tematu.

§15
W Konkursie zostaną przyznanie nagrody za trzy pierwsze miejsca:
Nagroda Główna – notebook wartości ok. 2500 zł,*
II Nagroda – tablet wartości ok. 900 zł,*
III Nagroda – dysk zewnętrzny wartości ok. 250 zł,
(*wartość nagrody netto, po odprowadzeniu podatku wymaganego ustawą)
Ponadto, wszyscy laureaci otrzymają zestawy drobnych upominków z logo PK.

§16
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom poświadczający udział w wydarzeniu oraz drobny upominek z logo PK. Dodatkowo dyplomy laureatów, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce, będą zawierać informacje o tym osiągnięciu.
§17
Oprócz nagród przyznanych przez Komisję Konkursową będzie przyznana również nagroda publiczności. Zdobywca nagrody zostanie wyłoniony w drodze głosowania przeprowadzonego wśród publiczności. Otrzyma on również dyplom poświadczający zdobycie tej nagrody. Wśród głosujących również rozlosowane zostaną drobne upominki.

V. Sposób informowania o przeprowadzeniu Konkursu

§18
Zapowiedź Konkursu, Regulamin oraz aktualizowane informacje na temat wydarzenia są dostępne i będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Studium Języków Obcych PK: www.sjo.pk.edu.pl oraz na stronie SJO na Facebooku. Studenci będą też informowani o Konkursie na zajęciach prowadzonych przez SJO PK.
§19
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego, niekomercyjnego wykorzystania prezentacji w całości lub fragmentów w materiałach związanych z Konkursem (plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe).
Relacja z konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej SJO (http://www.sjo.pk.edu.pl) oraz na Facebooku Jubileuszu SJO PK.
§20
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

OGŁOSZENIE

UWAGA STUDENCI PK

Studenci I roku studiów stacjonarnych zgłaszają się obowiązkowo na pierwsze zajęcia (wg harmonogramu ) z lektoratu języka obcego w celu zapisania się do grupy lektoratowej. Dotyczy to również studentów przepisujących ocenę. O przyjęciu do grup lektoratowych z języka angielskiego decyduje wynik uzyskany z testu rozpoziomowującego (Placement Test) przeprowadzonego na pierwszych zajęciach!!!

Niestawienie się na test w tym terminie, nie gwarantuje studentowi miejsca w wybranej przez siebie grupie. Listy osób zakwalifikowanych do grup angielskich będą sporządzone bezpośrednio po teście – liczba miejsc ograniczona.

Pozostałe osoby będą proszone o kontakt z prowadzącymi lektorat na danym wydziale lub z sekretariatem SPNJO (pok.128a – bud.SPNJO przy Warszawskiej).

Studenci II i III roku st.stacjonarnych powinni zgłosić się do osób prowadzących lektorat najpóźniej do dnia 12 października br. Dotyczy to również studentów powtarzających przedmiot, przepisujących ocenę, itd.

Studenci studiów niestacjonarnych I, II i III roku, którzy mają obowiązkowy lektorat z języka obcego, zobowiązani są zapisać się do grup lektoratowych na pierwszych zajęciach wg harmonogramu .

Zapisy na lektorat

UWAGA STUDENCI PK

 

Studenci I roku - studia stacjonarne!

O przyjęciu do grup lektoratowych z języka angielskiego na 1 semestr decyduje wynik testu poziomującego (Placement Test).

TERMIN PLACEMENT TESTU NA ROK AKAD. 2017/2018 ZOSTANIE PODANY JESZCZE W TYM MIESIĄCU.

Niestawienie się na test w tym terminie, nie gwarantuje studentowi miejsca w wybranej przez siebie grupie.

Listy osób zakwalifikowanych do grup angielskich będą sporządzone bezpośrednio po teście.

Studenci II i III roku st.stacjonarnych powinni zgłosić się do osób prowadzących lektorat (kontynuacja) na pierwsze zajęcia. Dotyczy to również studentów powtarzających przedmiot, przepisujących ocenę, itp…

Studenci studiów niestacjonarnych I roku, którzy mają obowiązkowy lektorat z języka obcego, zobowiązani są stawić się do grup lektoratowych wg wybranego podczas rekrutacji języka - na pierwsze zajęcia wg harmonogramu.

Studenci będą zobowiązani napisać test poziomujący.

Studenci studiów niestacjonarnych II i III roku, którzy mają obowiązkowy lektorat z języka obcego, zobowiązani są zgłosić się do grup lektoratowych (kontynuacja) na pierwsze zajęcia wg harmonogramu.

 

Jubileusz dla Studentów

W zakładce Jubileusz umieszczane są informacje na temat imprez okolicznościowych.

Studentów serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału m. in.:

A także w licznych konkursach (w niektórych z nich przewidziano naprawdę cenne nagrody):

Egzamin na studia w j. angielskim

Egzamin wstępny na studia w języku angielskim dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Mechanicznego odbędzie się w salach 414 i 415 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej przy ul. Warszawskiej.

Sekretariat nieczynny

W dniu 8 lipca (środa) Sekretariat Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest nieczynny z powodu szkolenia pracowników.

Konkurs na logo Studium - regulamin

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na logo Studium. Oto regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, w dalszej części tego regulaminu nazywane Studium.
2. Celem konkursu jest wyłonienie spośród prac konkursowych projektu logotypu Studium, który stanie się oficjalnym logo Studium przeznaczonym do celów popularyzatorskich, reklamowych, identyfikacyjnych i w korespondencji. W szczególności logotyp będzie umieszczony na:
a) papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych
b) plakatach, ulotkach, w prasie i innych mediach
c) gadżetach okolicznościowych
d) nośnikach elektronicznych, nośnikach reklamy zewnętrznej
e) w grafice internetowej, między innymi na stronach internetowych Studium.
3. Konkurs jest adresowany do Studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Krakowskiej.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace.
5. W projekcie dopuszczalne jest użycie maksymalnie czterech kolorów. Projekt kwadratowego logotypu powinien być naklejony na sztywnym podkładzie formatu A4, z tyłu opatrzonym godłem autora.
6. Ponadto ten sam projekt należy dostarczyć pod postacią pliku elektronicznego w formacie wektorowym i – niezależnie od tego – w jpg (bez blokad). Wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji. Nośnik, na którym zostaną dostarczone pliki, należy opatrzyć tym samym godłem, co projekt, o którym mowa w punkcie 5. Pliki można też przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tym przypadku nazwą plików powinno być godło.
7. Wraz z projektem należy dostarczyć zaklejoną kopertę z danymi autora opatrzoną godłem. W kopercie powinno się znajdować imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
8. Prace konkursowe należy dostarczać do Sekretariatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24.
9. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.
10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
11. Prace zostaną wystawione podczas konferencji jubileuszowej organizowanej przez Studium. Zwycięzca zostanie wyłoniony w głosowaniu tajnym przez uczestników konferencji (każdy uczestnik będzie dysponował jednym głosem).
12. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Podczas konferencji prace konkursowe zostaną zaprezentowane anonimowo i będą identyfikowane przy pomocy godła.
13. Zwycięzca konkursu będzie miał prawo wybrać sobie nieodpłatnie trzy skrypty z oferty wydawniczej Studium, dostępnej w księgarni internetowej na stronie Studium pod adresem sjo.pk.edu.pl
14. Autorzy prac, które zajmą drugie i trzecie miejsce w konkursie, będą mieli prawo wybrać sobie nieodpłatnie jeden skrypt z oferty wydawniczej Studium.
15. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16. Kierownictwo Studium zastrzega sobie prawo do wybrania jako logo Studium pracy konkursowej, która w głosowaniu zajmie niekoniecznie pierwsze miejsce, a także do rezygnacji z wyboru logo. Ostateczną decyzję o wyborze logotypu podejmie Rada Studium.
17. Prace konkursowe, z dopiskiem na opakowaniu „LOGO STUDIUM” należy przesłać lub złożyć do dnia 15 listopada 2015 pod adresem:
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
18. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane autorom.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.
20. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

Konkurs "Mój Wydział"

Na konkurs "Mój wydział", w którym należało wykonać plakat reklamujący swój Wydział ze sloganem w języku obcym, spłynęło prawie 200 prac. Plakaty, które zostały zakwalifikowane do finału, można obejrzeć na fanpage'u Studium - zachęcamy do polubienia prac, które najbardziej Wam się podobają!

Finał XVI Olimpiady Języka Angielskiego

Grupa studentów Politechniki Krakowskiej bierze udział w Finale XVI Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów uczelni technicznych, który odbywa się w Poznaniu 8 maja br. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za finalistów z naszej Uczelni.

Certyfikaty

Studenci, którzy 27 marca zdawali egzamin certyfikatowy z języka angielskiego na poziomach B2 i C1 na Wydziale Mechanicznym, mogą już zgłaszać się po odbiór certyfikatów. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs "Mój wydział"

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK zaprasza studentów do udziału w konkursie na plakat pt.: "Mój Wydział".

Uczestnik konkursu powinien przygotować pracę w formie plakatu promującego swój wydział z hasłem/sloganem w języku obcym. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 maja 2015 r. Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 6 czerwca 2015 r.  Wystawa wyróżnionych prac i wręczenie nagród nastąpi na sesji naukowej SJO.

 

 

Regulamin konkursu:

1. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów językiem specjalistycznym. Przy ocenianiu plakatów będą brane pod uwagę: poprawność merytoryczna, językowa i walory artystyczne. Uczestnik konkursu powinien przygotować pracę w formie PLAKATU w formacie A1.

2. Konkurs adresowany jest do studentów PK. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, dozwolone są prace zespołowe.

3. Technika prac jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż itd.), format A1.

4. Plakaty powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora/autorów, wydział, nr telefonu lub mail, nazwisko lektora.

5. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.

6. Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być dalej prezentowane. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych plakatów w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe).

7. Pracę należy oddać do sekretariatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK, ul Warszawska 24, 31-155 Kraków, pokój nr 128a lub wręczyć swojemu lektorowi.

8. Terminarz konkursu: przesłanie prac do 30 maja 2015 roku; rozstrzygnięcie 6 czerwca 2015 roku; wystawa wyróżnionych prac i wręczenie nagród: sesja naukowa SJO (wrzesień - październik)

9. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej SJO (http://www.sjo.pk.edu.pl) oraz na Facebooku Jubileuszu SJO PK.

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Konkurs "Mój Wydział"

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK zaprasza studentów do udziału w konkursie na plakat pt.: "Mój Wydział". Uczestnik konkursu powinien przygotować pracę w formie plakatu promującego swój wydział z hasłem/sloganem w języku obcym.
Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 maja 2015 r., rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 6 czerwca 2015 r. Wystawa wyróżnionych prac i wręczenie nagród nastąpi na sesji naukowej SPNJO. Więcej informacji i regulamin dostępne tutaj.

Kolejny egzamin TELC

14 marca 2015 odbyła się kolejna sesja egzaminacyjna TELC. Następny egzamin 20 czerwca 2015. Więcej informacji na temat egzaminu można znaleźć tutaj. Już teraz zapraszamy również na kursy przygotowujące do tego prestiżowego egzaminu. Informacje o kursach dostępne tutaj.

Zapraszamy serdecznie - egzamin TELC to prestiżowy, międzynarodowy certyfikat, którego posiadanie znacząco zwiększa szanse na rynku pracy.

Facebook

Google
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.