Electrical and Energy Issues – Games & Activities

Kategoria:

Opis

Autor: Anna Dubis, Justyna Firganek
Opis:
Electrical and Energy Issues – Games and Activities is a resource pack designed to accompany the book English through Electrical and Energy Engineering. The resource pack is a must-have collection of photocopiable activities for B2-C1 level students of Electrical and Power Engineering. Each activity includes one to three photocopiable A4 pages for students and teacher’s tips with a key.
The activities are devised to supplement the core syllabus in the main student’s book, English for Electrical and Energy Engineering, to revise specific language, foster communication regarding technical issues and provide variety in class. The book contains a wealth of interesting and realistic tasks that engage students and help keep them motivated throughout the course.

Electrical and Energy Issues – Games and Activities to zestaw materiałów do kopiowania stworzony jako dodatek do skryptu English through Electrical and Energy Engineering. Zestaw składa się z 33 ćwiczeń interaktywnych dla studentów elektrotechniki i energetyki na poziomie B2-C1. Ćwiczenia nastawione są na wprowadzenie lub utrwalanie słownictwa, komunikowanie się w zakresie treści specjalistycznych, stymulowanie dyskusji. Stanowią narzędzie dla nauczyciela podnoszące motywację, kreatywność i zaangażowanie uczących się.