From Alchemy to Nanotechnology

Monika Korpak

Skrypt „From Alchemy to Nanotechnology” ma być pomocą dla studentów uczelni technicznych, którzy chcą
przyswoić bądź poszerzyć terminologię związaną z chemią ogólną (z kierunku zarówno inżynierii, jak i
technologii chemicznej). Książka ta może służyć jako pomoc dydaktyczna w czasie zajęć – wiele ćwiczeń jest
pomyślanych jako zadania dla par/grup studentów; skrypt jest też przeznaczony do samodzielnej nauki –
zawiera tłumaczenie i wymowę kluczowych i specjalistycznych słówek w części Glossary, oraz przejrzysty klucz
do zadań w części Answer Key. Książka składa się z 15 rozdziałów, z których każdy poświęcony jest osobnemu
zagadnieniu, wpisującemu się w tematykę głównych specjalizacji oferowanych studentom wydziałów
chemicznych.
Każdy rozdział zawiera 3 komponenty: wstęp do prezentowanego tekstu poprzez wprowadzenie tematu w krótkich ćwiczeniach czy paragrafach; tekst główny wraz z zadaniami sprawdzającymi jego zrozumienie; różnorodne ćwiczenia na słownictwo zawarte w tekście. Pokaźna ilość zadań pozwala prowadzącemu zajęcia na swobodny wybór ćwiczeń dostosowanych do poziomu grupy ćwiczeniowej (oznakowanego jako (I) – Intermediate dla studentów średniozaawansowanych oraz (U) – Upper-intermediate dla studentów bardziej zaawansowanych. Odrębna część Communicative Activities zawiera zadania ułatwiające interakcję, nastawione na wymianę informacji pomiędzy studentami.

Kategoria:

Opis

The primary aim of this book is to provide help for technical university students seeking to enlarge their vocabulary in the subject matter of general chemistry, both chemical engineering and
technology. The book can be used in the classroom: teachers may start with whatever chapter they wish, if they choose not to follow the author’s organization. The directions have been kept simple, so that, after motivation in class, students may proceed on their own and use the materials as a selfstudy book. Both the Glossary (with translation and pronunciation of key vocabulary items) and the Answer Key are provided at the back of the book for ease of reference and check.
The book consists of fifteen units, each based on a different topic, with all the exercises and activities related to the topic. Reading materials within each topic illustrate the technical vocabulary of main specializations that chemistry students choose at their universities. Each unit consists of:

 • pre-reading activities introducing a given subject through short texts and exercises,
 • reading section containing a main text and supporting comprehension tasks,
 • vocabulary practice aiming at reinforcing and extending students’ technical vocabulary bank
  through abundant illustrative sentences and varied exercises.

In each chapter there are tasks designed exclusively for pairs or small groups of students to stimulate interaction and enhance the exchange of information (Communicative Activities).
All the exercises can be used selectively, depending on the needs and linguistic skills of a particular student/group. The level of each teaching material, whether intermediate (I) or upper-
intermediate (U), has been suggested in the table of contents next to each unit.

CONTENTS:

 1. Introduction
 2. Morning star (Interm)
 3. Colours of the rainbow (Inter)
 4. Let it grow! (Upper)
 5. Separation is not so bad (Upper)
 6. To beer or no to beer..? (Inter)
 7. Crystal clear (Inter)
 8. A nice combination (Inter)
 9. Do not burn on disposal! (Upper)
 10. Fresh and hygienic when sealed (Upper)
 11. Dig deep (Inter)
 12. Easy does it! (Inter)
 13. A green option (Upper)
 14. Keep out of reach of children! (Upper)
 15. Natural beauty? (Inter)
 16. What a small world! (Upper)
 17. Communicative Activities

Glossary

Appendices:
I Chemical elements. Standard periodic table
II The Greek alphabet
III Numerical prefixes of Greek orgin
IV numerical prefixes of Latin origin
V Names of chemical compounds
VI How to read names of chemical compounds and reaction equations
Answer Key
References