Opublikowano

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ – JĘZYK ANGIELSKI

W dniach 31.08 i 01.09 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla osób nieposiadających zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Pozytywny wynik rozmowy uprawnia do studiowania w Szkole Doktorskiej PK, co zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem. UWAGA! Nie jest to egzamin certyfikatowy, a zaświadczenie wydawane jest tylko na potrzeby rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i nie może być podstawą do wydania zaświadczenia o ogólnych kompetencjach językowych.

Osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły lektorat z j. angielskiego na PK mogą się ubiegać o wystawienie takiego zaświadczenia bez konieczności odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zgłoszenia na rozmowę kwalifikacyjną oraz wnioski o wystawienie zaświadczenia przyjmujemy do 20.08.22: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8qzyXLSsHU-Adm7aPxge7ReGfP-D6DhAtP0E2qP-xxVUQk4xM0RJQVBBVzdCMVhWVERFMUdXRlRGMi4u