Opublikowano

XIV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych

Zapraszamy wszystkich studentów kierunków technicznych Politechniki Krakowskiej do udziału w XIV Olimpiadzie Języka Niemieckiego. I etap odbędzie się 29 listopada o godz. 15.30 w Studium Języków Obcych PK.

Celem Olimpiady jest sprawdzenie umiejętności i znajomości języka niemieckiego wśród studentów wyższych uczelni technicznych. Olimpiada ma również na celu zachęcenie przyszłych inżynierów do rozszerzania i wzbogacania swojej wiedzy dotyczącej języka niemieckiego oraz kultury i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział wyłącznie studenci kierunków technicznych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia wyższych szkół technicznych w Polsce uzyskujący tytuł inżyniera.

XIV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych składa się z dwóch etapów:

  • Etap I: czwartek, 29.11.2018 o godz. 15.30
  • Etap II: piątek, 17.05.2019 o godz. 11.00 na terenie SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dla laureatów Olimpiady przewidziano wiele atrakcyjnych nagród. Uczestnicy II etapu otrzymują zaliczenie z języka niemieckiego z oceną bdb.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SJO Politechniki Śląskiej.

Zgłoszenia uczestnictwa w olimpiadzie prosimy kierować do dnia 21.11.2018 pod adresem elzbieta.hejnowicz@pk.edu.pl lub do lektorów języka niemieckiego.

Viel Glück!
Lektorzy języka niemieckiego
Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej