mgr Justyna Firganek

wykładowca języka angielskiego
egzaminator TELC
współautor skryptów dla studentów: English through Electrical and Energy Engineering, Electrical and Energy Issues in Video – Let’s watch it, Electrical and Energy Issues – Games and Activities

e-mail: jfirganek@pk.edu.pl

konsultacje

Dyżury w sem. zimowym 2023/2024

środy14:30 - 15:15stacjonarnie w 151 w SJO
piątki14:30-15:15stacjonarnie w 151 w SJO