MOOC Języków

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK przygotuje 7 e-kursów językowych na pierwszą w Polsce platformę edukacyjną oferujące kursy typu MOOC.

Koncepcja MOOC czyli massive open online course zrodziła się w Stanach Zjednoczonych, lecz szybko zyskała popularność w Europie, zwłaszcza w brytyjskim środowisku uniwersyteckim. Kursy typu MOOC przygotowywane są przez renomowane instytucje edukacyjne. Ich celem jest umożliwienie zdobywania wiedzy, kompetencji i umiejętności w sposób dogodny, szybki i dostępny dla wszystkich. Kursy są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych na całym świecie, bezpłatne i bez żadnych wymagań wstępnych. Największymi w chwili obecnej dostawcami kursów MOOC są platforma Coursera zawierająca ponad 1400 kursów z dziedzin ścisłych, inżynieryjnych, przyrodniczych, społecznych, artystycznych i humanistycznych, przygotowanych przez ponad 120 instytucji edukacyjnych (w tym Stanford University oraz California Institute of Technology) oraz platforma edX, uruchomiona przez Massachusetts Institute of Technology i Harvard University, stawiająca na powszechną edukację akademicką, która w swojej ofercie ma ponad 700 kursów o różnym poziomie trudności i tematyce, głównie w języku angielskim.

Typowy MOOC trwa od kilku do kilkunastu tygodni, zawiera wykłady wideo, materiały pomocnicze, ćwiczenia, fora dyskusyjne, zakończony jest testem sprawdzającym dającym możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa i/lub ukończenia. Niektóre testy mają sztywno określone daty rozpoczęcia i zakończenia, ale większość z nich można rozpocząć w dowolnym momencie i kontynuować naukę w swoim tempie. Już znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym daje nam możliwość dostępu do treści, które nie byłyby dostępne w języku ojczystym.

Najważniejszą zaletą MOOC-ów jest szansa rozwoju, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności również w dziedzinach bardzo odległych od tej, którą zajmujemy się na co dzień.

Navoica.pl to pierwsza polska platforma edukacyjna typu MOOC. Została uruchomiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Młodej Nauki w 2018 roku. Platforma pozwala na kształcenie przez całe życie tzw. life-long learning, jest całkowicie darmowa i dostępna na całym świecie. Już w 2020 roku platforma wzbogaci się o nowe kursy, które zostaną przygotowane przez polskie uczelnie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju właśnie rozstrzygnęło konkurs „Kurs na MOOC” na przygotowanie darmowych kursów online na platformę Navoica.pl i wybrało do dofinansowania 52 najlepsze projekty. Wśród wybranych projektów znalazły się aż cztery projekty zgłoszone przez Politechnikę Krakowską, w tym „MOOC Języków”, który został przygotowany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK. Pozostałe trzy projekty to „PK = Power of Knowledge”, „Praktyczne aspekty projektowania obiektów budowlanych w świetle standardów europejskich” oraz „MOOC kodowania” – łącznie 18 e-kursów, co uplasowało Politechnikę Krakowską na drugim miejscu jeśli chodzi o ilość kursów wybranych do dofinansowania w Polsce.

„MOOC Języków” zakłada przygotowanie 6 kursów typu MOOC: English for Architecture; English for Civil Engineering, English for Computer Science, English for Academia, Niezbędnik Inżyniera (w języku rosyjskim i niemieckim), Polish for Foreigners, oraz jednego kursu będącego dodatkowym elementem kształcenia dla studentów – Ubieganie się o Pracę (w języku angielskim i niemieckim). Celem kursów jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie porozumiewania się w języku obcym branżowym oraz w środowisku uczelni. Prace nad kursami rozpoczną się w styczniu 2020 roku, a kwota dofinansowania to ponad 340 000 PLN. Już dziś zapraszamy na nasze kursy MOOC na platformie Navoica.pl

III edycja kursów październik 2021 – We will keep you posted!

Magdalena Cora
Dyrektor SJO PK

Kursy przygotowane w ramach projektu „Mooc Języków” Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy POWR.03.01.00-00-W003/18

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony