English for Academia

Kurs „English for Academia” jest przeznaczony dla studentów i nauczycieli uczelni wyższych oraz wszystkich, którzy uczą się lub wykorzystują w pracy język angielski w procesie kształcenia jak również w pracy naukowej i badawczej. Wymaganiem wstępnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Kurs odbywa się w tempie własnym – około 25h – w zależności od poziomu języka i zaangażowania uczestnika.

Celem ogólnym kursu „English for Academia” jest wykształcenie kompetencji językowych i komunikacyjnych z zakresu języka akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem studenta, wykładowcy czy naukowca na uczelni wyższej.

Zawartość modułów

Moduł 1: University structure/ Uczelnia i jej administracja

Celem modułu jest podniesienie kompetencji językowych oraz poszerzenie słownictwa w dziedzinie struktury uczelni ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki kariery naukowej i zagadnień związanych z zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi na różnych wydziałach.

Moduł 2: Presentations/ Jak przeprowadzić udaną prezentację

Celem modułu jest podniesienie kompetencji językowych oraz poszerzenie słownictwa z zakresu prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem pojęć związanych ze strukturą udanej prezentacji, rodzajami prezentacji, sposobami jej przedstawienia, typami prezentacji konferencyjnych – w tym plakatu naukowego tzw. poster presentation – oraz dofinansowaniem udziału w konferencjach.

Moduł 3: Scientific vocabulary / Słownictwo techniczne

Celem modułu jest podniesienie kompetencji językowych oraz poszerzenie słownictwa z zakresu wyrażeń technicznych z uwzględnieniem pojęć związanych z analizą i przedstawianiem danych naukowych oraz szczegółowymi opisami wykresów różnego rodzaju. 

Moduł 4: Research methods/ Metody badawcze

Celem modułu jest podniesienie kompetencji językowych oraz poszerzenie słownictwa z zakresu badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem pojęć dotyczących:

  • metod badawczych
  • rodzajów badań naukowych
  • symulacji 
  • sposobów uzyskiwania środków finansowych na badania naukowe

Moduł 5: Abstract/Abstrakt 

Celem modułu jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz poszerzenie słownictwa używanego w streszczeniach tekstów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem pojęć związanych ze strukturą i formą abstraktu.

Moduł 6: Formal, informal/Formalny, nieformalny rejestr oraz najczęściej popełniane błędy  

Celem modułu jest podniesienie kompetencji językowych w mowie także w formie pisemnej, poszerzenie słownictwa z zakresu rejestru nieformalnego i formalnego używanego na uczelni oraz unikanie najczęściej popełnianych błędów w formie pisemnej oraz unikanie błędów typu „false friends”.

O autorkach

mgr Agnieszka Łyczko – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych w Katedrze UNESCO, wieloletni wykładowca języka specjalistycznego (informatycznego i matematycznego) w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK, autorka skryptu English for Mathematics, współautorka e-kursu English for Computer Science na platformie MOODLE, wieloletni egzaminator TELC.

mgr Zuzanna Małecka – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK, wieloletni wykładowca języka specjalistycznego (informatycznego i fizyki), autorka skryptu Physics Not Only for Physicists, współautorka skryptu TELC English B2 Technical.

mgr Elżbieta Szabat– absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK, wieloletni wykładowca języka specjalistycznego (informatycznego i matematycznego), współautorka skryptów TELC English B2 General, TELC English B2 Technical, współautorka e-kursu English for Computer Science na platformie MOODLE, wieloletni egzaminator TELC.

Kurs dostępny od 14 października 2020 roku na platformie edukacyjnej navoica.pl. Kliknij poniżej i zapisz się na kurs.
https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaKrakowska+SPNJOPK_1+2020/about

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony