English for Computer Science

Kurs „English for Computer Science” jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych oraz wszystkich, którzy uczą się lub wykorzystują w pracy język angielski specjalistyczny.

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego w dziedzinie informatyki. Informatyka jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Potrzeba realizacji kursu wynika z faktu, że zagadnienia oraz problemy z dziedziny informatyki i przetwarzania danych przedstawiane są najczęściej w języku angielskim. Jest to również język, w którym prowadzone są badania naukowe i międzynarodowe konferencje.

Zawartość modułów

Moduł 1: Computer architecture

 • What is computer architecture?
 • Central Processing Unit
 • Computer Memory

Moduł 2: Operating systems

 • OS market share
 • Different operating systems. Linux
 • MacOS Catalina

Moduł 3: Computer networks. The internet

 • Network basics
 • Network protocols and layers
 • What is the Internet?
 • The Internet of Things

Moduł 4: Interfaces

 • Computer interfaces
 • The dark mode
 • Mercury OS

Moduł 5: Robotics

 • Components of a robot
 • Autonomous vehicles
 • How machines learn

Moduł 6: Mobile technologies

 • Mobile operating systems
 • Mobile frameworks
 • Trends in mobile development

Moduł 7: Programming languages

 • Programming basics
 • Types of programming languages
 • Applications of programming languages

Moduł 8: Software engineering

 • Software licences
 • Software development methodologies
 • Mistakes a young programmer should avoid

O autorach

Mgr Agnieszka Łyczko jest wykładowcą języka angielskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autorem skryptu do nauki języka specjalistycznego „English for Mathematics”. Mgr Marcin Mały pracuje na stanowisku wykładowcy w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, jest współautorem skryptu „TELC English B2 Technical”.

https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaKrakowska+SJO_4+2022/course/

Kurs przygotowany w ramach projektu „Mooc Języków” Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy POWR.03.01.00-00-W003/18

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony