Sprachhandbuch für Ingenieure

Kurs „Sprachhandbuch für Ingenieure” jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych oraz wszystkich, którzy uczą się lub wykorzystują w pracy język niemiecki specjalistyczny.

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowym słownictwem przyszłych inżynierów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i przyrodniczych, a także podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego specjalistycznego oraz uświadomienie roli tego języka dla potrzeb komunikacji w sferze zawodowej.

Zawartość modułów

Moduł 1: Liczebniki, figury i bryły

 • liczebniki główne i porządkowe
 • rodzaje liczb i zbiory liczbowe
 • ułamki
 • podstawowe działania matematyczne
 • figury geometryczne
 • rodzaje kątów
 • bryły geometryczne

Moduł 2: Jednostki miar i wag

 • jednostki podstawowe i pochodne SI
 • pozaukładowe jednostki miary
 • przedrostki jednostek SI
 • zamiana jednostek – przeliczniki jednostek długości, powierzchni, objętości, masy i czasu

Moduł 3: Pierwiastki, atomy i cząsteczki

 • pierwiastki chemiczne
 • układ okresowy pierwiastków i jego historia
 • budowa atomów i cząsteczek
 • prezentacja historycznych modeli budowy atomu

Moduł 4: Zjawiska i substancje

 • prezentacja rodzajów zjawisk fizycznych i chemicznych
 • niezwykłe zjawiska (halo, duch Brockenu, gloria, obłoki soczewkowe)
 • związki proste i złożone
 • równania reakcji chemicznych

Moduł 5: Wielkości fizyczne

 • nazewnictwo i symbole wielkości fizycznych
 • wielkości fizyczne i jednostki w życiu codziennym
 • wielkości skalarne i wektorowe
 • zagadnienia ruchu i spoczynku

O autorze

Mgr Dariusz Guzik jest wykładowcą języka niemieckiego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autorem skryptów do nauki języka specjalistycznego „Alles digital” oraz „Wissenschaft im Alltag”, a także kursu e-learningowego „Mathe-Basiswortschatz für Ingenieure” na platformie moodle.

Kurs dostępny od 1 października 2021 roku na platformie edukacyjnej navoica.pl.

https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaKrakowska+SJO_5NIEM+2021_III/about/about

Kurs przygotowany w ramach projektu „Mooc Języków” Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy POWR.03.01.00-00-W003/18

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony