English for Civil Engineering

Kurs „English for Civil Engineering” jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych oraz wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoje słownictwo o zagadnienia związane z językiem specjalistycznym dotyczącym budownictwa.

Celem ogólnym kursu „English for Civil Engineering” jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników w zakresie języka angielskiego w dziedzinie inżynierii lądowej i budownictwa, a przez to zwiększenie ich szans na rynku pracy. Kolejnym celem kursu jest poszerzenie wiedzy ogólnej uczestników i doskonalenie umiejętności uczenia się przez całe życie, a także głębsze zrozumienie roli języka angielskiego  specjalistycznego w rozwoju zawodowym i komunikacji w środowisku pracy.

Zawartość modułów

Moduł 1: Engineering Careers

Cele modułu: podniesienie kompetencji językowych w zakresie środowiska pracy inżyniera, wzbogacenie słownictwa uczestnika o podstawowe pojęcia związane z różnymi typami inżynierów i ich obowiązkami, ofertami pracy w branży budowlanej oraz podstawowym słownictwem niezbędnym w tworzeniu życiorysu branżowego, rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego, doskonalenie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych na forum dyskusyjnym na temat wad i zalet zawodu inżyniera.

Moduł 2: Building Materials

Cele modułu:wprowadzenie uczestników kursu w tematykę związaną z materiałami budowlanymi, w szczególności drewna i materiałów drewnopochodnych oraz betonu i jego typów; podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa związanego z właściwościami materiałów oraz wytrzymałością materiałów, rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego, a także doskonalenie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych na forum dyskusyjnym.

Moduł 3: Buildings

Cele modułu: wprowadzenie uczestników kursu w tematykę budynków ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji budynków ze względu na funkcję; podniesienie kompetencji w zakresie znajomości słownictwa związanego z poszczególnymi częściami budynku oraz fundamentami, rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz materiału audio-wizualnego, poszerzenie słownictwa w dziedzinie budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem drapaczy chmur i innowacji w dziedzinie budownictwa, doskonalenie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych w dyskusji na forum internetowym.

Moduł 4: Bridges

Cele modułu: podniesienie kompetencji językowych oraz poszerzenie słownictwa z zakresu mostów i ich typów ze szczególnym uwzględnieniem mostów łukowych, wiszących i wantowych; poszerzenie wiedzy na temat mostów i zasad ich konstruowania; zapoznanie uczestników z przykładami każdego typu mostów; rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego, doskonalenie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych w dyskusji na forum internetowym.

Moduł 5: Tunnels

Cele modułu: wprowadzenie uczestników kursu w słownictwo związane z tunelami, ich typami, procesem drążenia tuneli i metodami ich konstrukcji; rozwijanie umiejętności rozumienia materiałów audio oraz audio-wizualnych, a także rozumienia tekstu czytanego.

O autorach

mgr Magdalena Bednarska-Wnęk – wykładowca języka obcego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autor podręcznika do nauki języka specjalistycznego „Transport and Logistics”, ekspert z zakresu słownictwa specjalistycznego w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu.

mgr Magdalena Cora

mgr Magdalena Cora – wykładowca języka obcego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autor podręcznika do nauki języka specjalistycznego „Geotechnical and Hydraulic Engineering”, współautor podręcznika „English for Environmental Engineering” i „TELC Technical”, ekspert z zakresu słownictwa specjalistycznego w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej oraz inżynierii środowiska, dyrektor Studium Języków Obcych PK

III edycja kursu dostępna od 1 października 2021 roku na platformie edukacyjnej navoica.pl. Kliknij poniżej i zapisz się na kurs.

https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaKrakowska+SJO_3+2021_III/about

Kurs przygotowany  w ramach projektu „Mooc Języków” Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy  POWR.03.01.00-00-W003/18

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony