English for Architecture

English for Architecture – film promocyjny

Kurs „English for Architecture” jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość specjalistycznego języka angielskiego związanego z architekturą i urbanistyką.

Wymagania wstępne : znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – C1

Efekty kształcenia, czyli kurs pomoże:

 • wzbogacić zasób słownictwa o niezbędne zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki;
 • rozwinąć i pogłębić umiejętność czytania, słuchania i oglądania ze zrozumieniem specjalistycznych materiałów z zakresu architektury i urbanistyki;
 • przygotować się do samodzielnej pracy z zagadnieniami specjalistycznymi związanymi z architekturą;
 • zdobyć wiedzę i kompetencje, które będzie można wykorzystać w praktyce zawodowej architekta; poznać wiele angielskich pojęć i zagadnień leksykalnych z dziedziny architektury i urbanistyki;
 • nawiązać i utrzymywać kontakty ze współpracownikami i klientami, posługiwać się językiem angielskim w sytuacjach komunikacyjnych wymagających zastosowania języka branżowego.

Zawartość modułów

Moduł 1: The working environment of an architect

 1. Stages of architectural design.
 2. The construction process.
 3. The dream team – all the professionals involved in the construction process.

 Moduł 2: Buildings

 1. Classification of buildings – Part 1.
 2. Classification of buildings – Part 2.
 3. Forces operating on a building.

Moduł 3: Residential buildings

 1. My home is my castle.
 2. Multi-family development.
 3. All these difficult questions (a house or a flat? the future of housing? … and more)

Moduł 4: Public buildings and spaces

 1. What makes public buildings work?
 2. A museum, a concert hall and a library.
 3. Public spaces – what do we need them for?

Moduł 5: Urban design – sustainable cities

 1. Nowa Huta – a perfect working class city.
 2. Urban sprawl vs. smart growth.
 3. Cities of the future.

Warunki ukończenia kursu

Kurs składa się z 5 modułów zakończonych punktowanymi testami (5 testów modułowych po 12 punktów) oraz testu końcowego (40 punktów). Łącznie można zdobyć 100 punktów, aby ukończyć kurs i otrzymać zaświadczenie, należy uzyskać 60 punktów.

O autorach

Autorka kursu: Alicja Półtorak-Filipowska

mgr Alicja Półtorak-Filipowska – wykładowczyni języka obcego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, współautorka podręcznika do nauki języka specjalistycznego „A Reading Companion for Students of Architecture,” autorka kursu e-learningowego dla studentów uczelni technicznych na platformie MOODLE, ekspertka w dziedzinie nauczania języka angielskiego specjalistycznego z zakresu architektury.

Kurs dostępny od 1 października 2021 roku na platformie edukacyjnej navoica.pl. Kliknij poniżej, aby zapisać się na kurs.

https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaKrakowska+SJO_2+2021_III/about

Kurs przygotowany  w ramach projektu „Mooc Języków” Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy  POWR.03.01.00-00-W003/18

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony