mgr Magdalena Bednarska-Wnęk

wykładowca języka angielskiego, współautor skryptu „Transport & Logistics”

e-mail: mbednarska-wnek@pk.edu.pl

konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023

wtorek18:00-18:45on -line MS Teams
środa19:30-20:15on-line MS Teams