Certyfikat TELC

  • to egzamin opracowany i administrowany przez organizację Weiterbildungs-Testsysteme (WBT) we Frankfurcie nad Menem, a Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej jest ośrodkiem akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego TELC w WSIiZ w Rzeszowie
  • to certyfikat, który można uzyskać po zdaniu egzaminu sprawdzającego znajomość języka obcego – umiejętność porozumienia się, a nie gramatykę
  • to egzamin opracowany w oparciu o program i standard przyjęty przez Radę Europy, który umożliwia jednolite ocenianie znajomości języka w całej Europie
  • znajduje się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego przy przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz.483, z późn. zm. www.usc.gov.pl)

Nasza jednostka posiada licencje na przeprowadzanie egzaminów:

  • język angielski B1
  • język angielski B2
  • język angielski B2 Technical
  • język polski B1
  • język polski B2