Egzamin polektoratowy poprawkowy dla studentów WIiTCH

Informujemy, że egzamin poprawkowy z języka angielskiego dla studentów WIiTCh odbędzie się
w dniu 11.09.2023r o godz. 8:30 w sali 144 w SJO PK (bud.CUP).
Wszystkie inne ustalenia bez zmian.
Kontakt z koordynatorem mgr Kingą Śniadek: e-mail: kinga.sniadek@pk.edu.pl lub na MS Teams