Egzamin z języka angielskiego dla studentów II roku WA

Informujemy,
że drugi termin egzaminu polektoratowego z języka angielskiego dla studentów II roku WA,
został ustalony na dzień 12.09.2023r o godz. 9.00 w sali SJO przy ul.Lea 114.
Kontakt do koordynatora egzaminu:
mgr Ilona Wojewódzka – Olszówka e-mail: ilona.wojewodzka-olszowka@pk.edu.pl lub przez MS Teams