Rozmowy kwalifikacyjne z języka angielskiego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

W dniach 28-29.08.23 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z języka angielskiego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej PK. Rozmowy będą prowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie Studium Języków Obcych PK.

Zapisy odbywają się przez formularz do czwartku 24.08.23

Pozytywny wynik rozmowy uprawnia do studiowania w Szkole Doktorskiej PK, co zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem. UWAGA! Nie jest to egzamin certyfikatowy.

Rozmowy kwalifikacyjne nie obowiązują kandydatów, którzy posiadają dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w postaci:

  1. certyfikatu;
  2. dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku osób, które rozpoczęły studia w 2013 roku lub później, oraz w przypadku, kiedy wymagany poziom języka angielskiego został wyszczególniony w suplemencie do dyplomu;
  3. potwierdzenia, że język angielski jest językiem ojczystym lub był językiem wykładowym na studiach wyższych;