Wizyty studyjne

Wizyty studyjne w jednostkach, które kształcą OzN ( wizyt studyjnych – 2 osoby na każdą wizytę)

Wizyta studyjna – Szkoła Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim
Wizyta studyjna – Centrum Języków Obcych na Uniwersytecie Gdańskim
Wizyta studyjna – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na Uniwersytecie w Poznaniu
Wizyta studyjna – Sztokholm lub Oslo

Wizyta studyjna na Uniwersytecie Sztokholmskim:

Szwecja wyróżnia się spośród krajów Unii Europejskiej bardziej zindywidualizowanym podejściem do studentów z niepełnosprawnościami. Oprócz standardowych środków, takich jak likwidacja barier architektonicznych czy też różne formy adaptacji zajęć uwzględniające poszczególne niepełnosprawności, istnieje tam Krajowy System Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnościami (National Student Disability Support) dysponujący środkami na celowe / osobiste wsparcie pedagogiczne (targeted/personal pedagogical support). Uniwersytet Sztokholmski zarządza tymi środkami oraz koordynuje działania w ramach Systemu. O ostatnich latach działania wspierające studentów z niepełnosprawnościami coraz bardziej koncentrują się na promocji i popularyzacji idei mentoringu jako zindywidualizowanego wsparcia komplementarnego – przez cały okres studiów student współpracuje z mentorem, który pomaga organizować i planować proces studiowania uwzględniając wsparcie konieczne ze względu na daną niepełnosprawność. Mentorem może być odpowiednio przeszkolony pracownik uczelni, ale także student ze starszego rocznika z odpowiednim doświadczeniem (także student z niepełnosprawnością). Cykliczne spotkania mogą odbywać się na terenie uczelni bądź za pośrednictwem Internetu. Idea mentoringu oparta jest na filozofii pomagania tak, aby student mógł pomóc sobie sam (help to help themselves) i w ten sposób promuje samodzielność i samowystarczalność osób z niepełnosprawnościami.

US we współpracy z Krajową Agencją ds. Edukacji Osób ze Specjalnymi Potrzebami wydał specjalny podręcznik dla mentorów. https://webbutiken.spsm.se/mentor-handbook-in-english/

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony