mgr Beata Heil

wykładowca języka francuskiego

Publikacje:
„Nom et son déterminant” – zbiór ćwiczeń z rodzajników i zaimków w języku francuskim
„Français pour les étudiants du Génie de l’environnement” – skrypt do nauki języka specjalistycznego dla studentów inżynierii środowiska

Kursy on-line:
Français pour le Génie Civil – e-kurs moodle dla studentów inżynierii lądowej 

Kontakt

e-mail: bheil@pk.edu.pl

Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2023/24
wtorki
11:00 - 11:45
sala 151/ SJO
czwartki
13:00 - 13:45
sala 151/ SJO