mgr Dorota Duchnowska

Wykładowca języka rosyjskiego

Autor skryptów dla studentów Об окружающей среде по-русски. Пособие для студентов
естественных факультетов, Kraków 2011
autor skryptów przygotowujących do egzaminu TELC Подготовительные материалы к экзамену
TELC B1, Kraków 2004 oraz Подготовительные материалы к экзамену TELC B2, Kraków 2005
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

Kontakt

e-mail: dduch@pk.edu.pl

Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2023/24
piątek 08.03.2024
14:15-15:00
s.151 w SJO
od 12.03 wtorek
15:15-16:00
s.151 W SJO