Opublikowano

Zapisy na egzaminy TELC

Studium  Języków  Obcych zaprasza na egzaminy TELC B2 z języka angielskiego (ogólnego lub technicznego), które planowane są na 10.10.2020.
Wypełniony  formularz zgłoszeniowy  oraz potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć od  najpóźniej do 24.08.2020 pocztą elektroniczną na adres: magda.pienkowska@pk.edu.pl lub o-3@pk.edu.pl lub osobiście w sekretariacie SJO.
Opłatę w wysokości 500 zł należy wpłacić na konto:

Politechnika Krakowska
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
ALIOR BANK SA
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
W tytule przelewu: EGZAMIN TELC – SPNJO – SUBKONTO 1

Po dokonaniu wpłaty  umawiamy zainteresowanych na spotkania z egzaminatorami, którzy przygotują Państwa pod kątem technicznym do zdania egzaminu
Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami do egzaminu próbnego na stronie http://www.telc.net.pl (w menu z lewej strony ekranu proszę kliknąć link: egzaminy próbne-download, a następnie wybrać egzamin próbny, który chcieliby Państwo zdawać.
Z przyjemnością odpowiemy też na wszelkie pytania i wątpliwości.
KONTAKT:
Magda Pieńkowska
e-mail: magda.pienkowska@pk.edu.pl
tel: +48 12 628-28-87 (w godz. 8:00-14:00)

Opublikowano

Godziny pracy Studium Języków Obcych w okresie 1.06. – 31.08.2020

Studium Języków Obcych uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 54 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku, przyjmujemy interesantów w godzinach od 9.00 do 13.00. Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach od 8.00 do 14.00.

Opublikowano

Egzamin polektoratowy z języka angielskiego w sesji letniej 2019/20

Pan Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż., prof. PK, Jerzy Zając, biorąc pod uwagę stanowisko
Parlamentu Studenckiego (uzgodnione z kolei z WRSS WIiTCh) pozytywnie zaopiniował zmianę w
formule egzaminu kończącego lektorat j. obcego na WIiTCh w sesji letniej i jesiennej 2019/20
przedstawioną przez Kierownictwo SJO PK oraz lektorów SJO uczących na WIiTCh.
Egzamin zostanie przeprowadzony jedynie w formie pisemnej, z zachowaniem wszystkich jego części
składowych (tj. słuchanie, rozumienie tekstu czytanego, składnia i leksyka – w zakresie języka
technicznego).


Dla studentów, którzy w wyniku egzaminu pisemnego otrzymaliby ocenę niedostateczną bądź
niesatysfakcjonującą ich, przygotowana zostanie część druga. Część ta polegać będzie na
wylosowaniu (zaraz po zakończonym egzaminie pisemnym i otrzymaniu z niego oceny) przez
chętnego studenta pytania/zagadnienia (z zakresu przerobionego materiału specjalistycznego), na
które student się wypowie. Wypowiedź swoją przygotuje, a następnie ją zarejestruje i prześle w
terminie wskazanym w poleceniu. W poleceniu wskazana też będzie długość nagrania. Szczegóły
techniczne dotyczące wykonania tej części egzaminu będą jeszcze podane przed egzaminem.
Egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie 26.06.2020 w godz. 10:00-12:00 poprzez Platformę
Moodle w ramach kursu WIiTCh Final Exam in English 2020 umieszczonego w kategorii kursów
SPNJO/Inne kursy.


Na egzamin będą mogli zapisać się studenci po uzyskaniu zaliczenia ostatniego 4 semestru nauki j.
angielskiego (którzy nie mają zaległości z poprzednich semestrów). Wpis na egzamin będzie wpisem
na podany wyżej kurs.


Studenci lat ubiegłych, którzy mają zaliczone wszystkie 4 semestry nauki j. angielskiego i chcą wziąć
udział w egzaminie, proszeni są o mailowe zgłoszenie swoich danych (nazwisko i imię/nr
albumu/obecna grupa/lektor prowadzący ostatni semestr nauki języka) na adres:
monika.korpak@pk.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości ‘zapisy na egzamin wiitch’. Dostaną
informację zwrotną z potwierdzeniem, oraz zostaną przekierowani do w/w kursu – egzaminu.
Rejestracja na kurs upływa 3 dni przed egzaminem, 23.06.2020.

Monika Korpak
koordynator egzaminu