Opublikowano

Egzamin Certyfikatowy

Studium Języków Obcych organizuje egzaminy certyfikatowe z języka angielskiego na poziomie B2.

Egzamin certyfikatowy składa się z części pisemnej (słuchanie, czytanie, oraz część leksykalno-gramatyczna) i ustnej (rozmowa na temat materiału stymulującego).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie 51% punktów łącznie z egzaminu pisemnego i ustnego.

Koszt egzaminu i wydania certyfikatu (w języku polskim i angielskim) 200 zł.

Egzaminy mogą odbyć się w formie zdalnej.

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są mailowo na adres: o-3@pk.edu.pl

Formularz zgłoszenia TUTAJ

Dane do przelewu: Politechnika Krakowska

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

nr konta: ALIOR BANK SA

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Tytułem- egzamin certyfikatowy – SJO