Opublikowano

Egzamin Certyfikatowy

Studium Języków Obcych organizuje egzaminy certyfikatowe zaświadczające o poziomie języka (B1/B2/C1) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Egzamin certyfikatowy składa się z części pisemnej (słuchanie, czytanie, oraz część leksykalno-gramatyczna) i ustnej (rozmowa na temat materiału stymulującego).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie 51% punktów łącznie z egzaminu pisemnego i ustnego.

Koszt egzaminu i wydania certyfikatu (w języku polskim i angielskim) 200 zł.

Egzaminy mogą odbyć się w formie zdalnej.

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są mailowo na adres:

magda.pienkowska@pk.edu.pl

Dane do przelewu: Politechnika Krakowska

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

nr konta: ALIOR BANK SA

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Tytułem- egzamin certyfikatowy – SJO

Magdalena Cora

Dyrektor

Studium Języków Obcych

Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

tel. 12 628 28 80

http://sjo.pk.edu.pl/