mgr Monika Korpak

kierownik zespołu anglistów
wykładowca języka angielskiego
autor skryptu dla studentów „From Alchemy to Nanotechnology”

e-mail: monika.korpak@pk.edu.pl

konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022
Dyżury stacjonarne w SJO 29.03 godz. 09:00-09:45;
06.04. godz. 12:00-12:45;
18.05 godz.09:30-10:15;
08.06 godz. 09:30-10:15
poniedziałekgodz. 11:30-12:15MS Teams
piątekgodz. 10:15-11:00MS Teams