Administracja Studium

tel: 12 628 28 80, 12 628 28 82, 12 628 28 87
e-mail: o-3@pk.edu.pl

Referenci administracyjni:
mgr inż. Urszula Dyszkiewicz-Stanisz
mgr Eliza Malawska-Kłusek
Iwona Węgrzyn
Magda Pieńkowska