EGZAMIN CERTYFIKATOWY SJO PK

Studium Języków Obcych organizuje w czerwcu egzamin certyfikatowy PK, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Egzamin organizowany jest dla doktorantów i pracowników PK oraz dla osób z zewnętrz. Egzamin odbędzie się 28 czerwca o godzinie 9:30 egzamin pisemny i około 11:30 egzamin ustny – budynek CUP sala 149a (Warszawska 24).
 
Egzamin składa się z części pisemnej: listening, reading, use of English oraz z części ustnej: speaking (zdawanej w parach)
 
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdobycie 60% wszystkich możliwych punktów ze wszystkich części.
Certyfikat wydawany jest w języku polskim i w języku angielskim.
 
Warunkiem podejścia do egzaminu jest dokonanie wpłaty 200 zł (studenci, doktoranci i pracownicy PK); osoby z zewnątrz 250 zł na konto PK przed 28.06.2024: 
 
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
ALIOR BANK SA
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
W tytule przelewu: Certyfikat – SJO PK 

 Zgłoszenia na egzamin na adres magda.pienkowska@pk.edu.pl lub o-3@pk.edu.pl prosimy nadsyłać do 21 czerwca.