Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursów.

Nagroda indywidualna I stopnia dla pani mgr Joanny Wrany oraz nagroda indywidualna II stopnia dla pani mgr Agnieszki Łyczko.